LinkedInYouTubeTwitter

Makelen en schakelen naar optimale bezetting

Dit netwerk is bedoeld voor mensen wiens rol het is te komen tot optimaal ruimtegebruik voor maatschappelijke activiteiten. Het zijn de matchmakers, stadsmakelaars en (aan- en verkoop-) adviseurs die vanuit een centraal punt in de organisatie zicht hebben op de ruimtelijke behoeften. Ze werken er aan de bezetting van accommodaties te optimaliseren en eventuele overmaat in ruimte (maatschappelijk) beter te benutten.  

Hoe werkt dit netwerk?

  • Deelnemers helpen elkaar vooruit in het dagelijkse werk via mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn;
  • Een keer per jaar komen ze bijeen om een onderwerp uit te diepen en/of op excursie te gaan;
  • Ook treffen ze elkaar op de Maatschappelijk Vastgoeddag van Bouwstenen, waar de resultaten van al het landelijke ontwikkelwerk wordt gepresenteerd.

Ontwikkelwerk

Naast kennisuitwisseling, worden er in dit netwerk ook nieuwe kennis, vaardigheden en tools ontwikkeld. Door samen op te trekken heeft dit netwerk in het verleden:

  • lokale makelpunten ontwikkeld en opgezet. Dit heeft ertoe geleid dat vragers en aanbieders van maatschappelijke ruimte snel en op eenvoudige wijze aan elkaar worden gekoppeld. Inmiddels zijn er meer dan 20 lokale makelpunten actief;
  • de overmaat in het vastgoed en het leegstandsvraagstuk in beeld gebracht en van daaruit een rol gespeeld in het leegstandsbeheer, aan- en verkoopbeleid, herbestemming en transformatie van maatschappelijk vastgoed (bijdrage aan publicatie maatschappelijk vastgoed in de etalage);
  • de makelrol beschreven (bijdrage aan publicatie Rollen in het vastgoedmanagement);
  • een afwegingskader ruimtegebruik opgesteld;
  • input geleverd voor de publicatie Vastgoedinvesteringen met impact.

Bijeenkomsten 2022

  • 23 juni (10.00-13.00 uur): datum en tijd kan vast in de agenda, programma en locatie volgen
  • december: Maatschappelijk Vastgoeddag

 

Tevens zijn de deelnemers aan het netwerk ook van harte welkom bij onze actualiteitencolleges, waaronder een webinarserie 'Basis Juridische Zaken' met onder andere de wet- en regelgeving rondom gedeeld ruimtegebruik (meer info volgt)

Meld je aan voor dit netwerk, want samen staan we sterker!

Wilt u deelnemen aan dit netwerk, zelf een Makelpunt oprichten en/of maatschappelijk vastgoed makelaar worden? Het netwerk is graag bereid u hiermee op weg te helpen. Zo leren we van elkaar en samen staan we sterker.

 

 

Zin om mee te doen?

Neem dan contact op met één van onderstaande personen of met Bouwstenen via 033 - 258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie hier de mogelijkheid voor aanmelding als partner.

 

 

Organisatie & informatie

Dit netwerk wordt gefaciliteerd door Barbara Böhne van de gemeente Haarlem. De organisatie is in handen van Inge Bommezijn en Ingrid de Moel zorgt voor de bredere verbinding met het netwerk. Heeft u vragen of wensen? Ze staan u graag te woord.

 

Ingrid de Moel
Barbara Böhne Inge Bommezijn Ingrid de Moel
06 - 4127 1464 033 - 258 4337 06 - 5231 0845

Meer informatieRollen in het vastgoedmanagement