LinkedInYouTubeTwitter

Gezamenlijk onderzoek

Met het gezamenlijk onderzoek geven we invulling aan het Agendapunt rond benchlearning. Samen werken we aan de volgende stap in het vastgoedmanagement door samen te leren en gezamelijk onderzoek te organiseren:

  • Het leren doen we in de netwerken. Daar bepalen we ook wat we willen leren en daarvoor samen onderzoeken.
  • Het onderzoek doen we samen met deelnemers in de netwerken, met partners en met anderen. 

Hergebruik data

De data die we in Bouwstenenverband verzamelen is (in ruil voor een mooie tegenprestatie en indien akkoord bevonden door de dataleverancier) ook beschikbaar voor andere onderzoekers. Zij kunnen de informatie verrijken met andere of eigen data, waardoor het werkveld niet steeds dezelfde vragen hoeft te beantwoorden (minder tijd) en we tegelijkertijd stimuleren dat er goed onderzoek wordt gedaan naar het vastgoedmanagement.

Resultaten onderzoek

De resultaten van onze onderzoeken worden (geanonimiseerd) breed verspreid via de bouwstenen-nieuwsbrief en diverse Bouwstenen-publicaties zodat we er allemaal wijzer van worden.

Zie in dit verband o.a de Bouwstenen-publicaties. 

Onderzoek in 2021

In 2021 geven we vervolg aan de landelijke enquete over het maatschappelijk vastgoed bij gemeenten, zoals gehouden in 2017, 2018, 2019 en 2020. De tussentijdse resultaten worden in eerste instantie in diverse netwerken besproken (is het herkenbaar?), geduid (wat zegt het?) en uitgediept (waarom, waardoor hoe verder?). Het eindresultaat daarvan wordt gepresenteerd op de Maatschappelijk Vastgoeddag eind 2021. 

 

Daarnaast ook nog diverse andere onderzoeken en ontwikkelactiviteiten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Zie overig ontwikkelwerk. 

 

Meer informatie