Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Gezamenlijk onderzoek

Met het gezamenlijk onderzoek geven we invulling aan het Agendapunt rond benchlearning. Samen werken we aan de volgende stap in het vastgoedmanagement door samen te leren en gezamelijk onderzoek te organiseren:

  • Het leren doen we in de netwerken. Daar bepalen we ook wat we willen leren en daarvoor samen onderzoeken.
  • Het onderzoek doen we samen met deelnemers in de netwerken, met partners en met anderen. 

 

Hergebruik data

De data die we in Bouwstenenverband verzamelen is (in ruil voor een mooie tegenprestatie en indien akkoord bevonden door de dataleverancier) ook beschikbaar voor andere onderzoekers. Zij kunnen de informatie verrijken met andere of eigen data, waardoor het werkveld niet steeds dezelfde vragen hoeft te beantwoorden (minder tijd) en we tegelijkertijd stimuleren dat er goed onderzoek wordt gedaan naar het vastgoedmanagement.

 

Resultaten onderzoek

De resultaten van onze onderzoeken worden (geanonimiseerd) breed verspreid via de bouwstenen-nieuwsbrief en diverse Bouwstenen-publicaties zodat we er allemaal wijzer van worden.

Zie in dit verband o.a de Bouwstenen-publicaties. 

 

Onderzoek in 2019

Zie o.a. de overige ontwikkelactiviteiten. Aanvullend onderzoek in voorbereiding. Wordt vervolgd. 

 

 

Meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Banner enquete scholen en gemeenten

Aanmelden najaarsbijeenkomst

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner