LinkedInYouTubeTwitter

Van beleid naar ruimte

Er zijn enorm veel beleidsthema’s die vorm moeten krijgen in maatschappelijk vastgoed. Denk aan thema’s op het gebied van de inclusieve samenleving, vitale buurten en wijken, goed onderwijs, gezonde werk- en leefomgeving, minder energiegebruik, een beter klimaat en een circulaire samenleving.

Vertaling naar plekken en houvast

In dit ontwikkelprogramma verkennen we de beleidsthema’s en vertalen deze naar ruimte en een instrument voor vastgoedsturing. Een instrument waarmee integraler en op meer waarden wordt gestuurd dan nu het geval is. En waarden die aansluiten bij sociale, economische en fysieke beleiddoelen. 

Dit programma is een vervolg op ons ontwikkelwerk rond 'vastgoedinvesteringen met impact' en heeft als doel het maatschappelijk rendement van het vastgoed te vergroten.  

Image
Zandloper

Het ruimtelijk oog

De wijze waarop we het aanpakken zou je als een zandloper kunnen zien. We beginnen met de beleidsdoelen en de praktijk vanuit uiteenlopende invalshoeken. Alle informatie die daaruit komt brengen we samen en bekijken we met een ruimtelijk oog. Vervolgens vertalen we het naar zaken als locatie, massa, oppervlaktes en indeling, enzovoort. We maken geen PvE. Wel aandachtspunten voor PvE’s als je in maatschappelijke kwaliteit wilt investeren.

Waardewiel voor sturing

Ook vertalen we de beleidsdoelen naar een instrument voor vastgoedsturing. Een instrument waarmee integraler en op meer waarden wordt gestuurd dan nu het geval is. Daarbij haken we aan bij reeds ontwikkelde of nog in ontwikkeling zijnde instrumenten waaronder het waardewiel van de gemeente Utrecht, het ambitieweb van het Rijksvastgoedbedrijf, de Gemeentelijk Duurzaamheidsindex, de waardetafel van het College van Rijksadviseurs en het waardeweb van de NEN 8026 (voor onderhoud). Zo mogelijk werken we dit instrument verder uit.  

Praktijkvoorbeelden

Ook verzamelen we inspirerende verhalen en praktische voorbeelden en werken we samen cases uit. 

Resultaten

De resultaten delen we gaandeweg, maar het zou ook mooi zijn als we op het eind van het jaar alle resultaten van dit ontwikkelwerk kunnen bundelen in een mooie nieuwe Bouwstenen-publicatie.

Wie doen er mee?

We doen dit samen met de netwerken Onderwijs (scholen en gemeenten), Sport, Zorg, Verduurzaming, Beleid & Vastgoed, Vastgoedsturing en Corporaties en met diverse bedrijvenpartners die een thema bij de kop willen pakken. 

 

 

Meedoen?

Dat kan? Meld je aan als partner en maak dit mede mogelijk door je kennis in te brengen en met je partnerfee. Partners kunnen een thema adopteren en met ons uitwerken. U kunt dit ontwikkeltraject ook financieel een impuls geven. Stuur voor meer info een mail naar portal@bouwstenen.nl of bel 033 258 4337.

 

Meer informatie