LinkedInYouTubeTwitter

Onderwijshuisvesting (gemeenten)

Image
Beeld Deltaplan Scholen.jpg

Werk je aan onderwijshuisvesting bij een gemeente? Dan sta je voor een grote opgave: voor goed onderwijs heb je een goede plek nodig en helaas zijn veel scholen verouderd. Hoe daar nu mee aan de slag te gaan? Begin met het aansluiten met het netwerk Onderwijshuisvesting. Je wisselt kennis uit met collega's vanuit het hele land om zo sneller vooruit te komen. 

Waarom dit netwerk?

Gemeenten hebben de wettelijke taak te voorzien in onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. Bij de uitvoering van deze taak is het fijn een aantal collegiale sparringpartners te hebben, zeker in deze tijd. Bij dit netwerk gaat het om kennisuitwisseling en -ontwikkeling om zo samen sneller vooruit te komen.

Er komt veel op gemeenten af. Denk aan de Integrale Huisvestingsplannen (binnenkort verplicht), de energietransitie en de verduurzamings- en klimaatopgave. We hebben daarbij te maken met relatief veel oude gebouwen, vernieuwing in het onderwijs, leerlingendaling, problemen met de bekostiging, ingewikkelde regels en constructies, leerlingenvervoer, doelen op het gebied van gezondheid en (jeugd) zorg, enzovoort, enzovoort. Ga er maar aan staan. 

Wie doen er mee?

Medewerkers onderwijshuisvesting van gemeenten.

Hoe werkt het? 

Deelnemers helpen elkaar inhoudelijk vooruit. Bouwstenen ondersteunt, organiseert, voegt toe en brengt verder, onder ander via haar nieuwsbrief, het vakblad Schoolfacilities en allerlei andere kanalen. De VNG steunt het initiatief en er vindt ook geregeld afstemming tussen de VNG en dit netwerk plaats.

Thema's en bijeenkomsten 2022

Vakblad Schoolfacilities

De thema's waaraan wordt gewerkt, worden samen met de groep bepaald en uitgewerkt via:

  • minimaal twee themabijeenkomsten per jaar
  • gezamenlijke voorbereiding en uitwerking
  • onderlinge uitwisseling over alles wat speelt via de portal van de VNG, per mail, telefoon, WhatsApp en social media.

Waar mogelijk en zinvol worden vanuit Bouwstenen en/of de VNG verbindingen met andere mensen, partijen en organisaties gelegd, bijvoorbeeld met:

  • andere Bouwstenen-netwerken zoals die voor mensen uit het onderwijs, juristen of financiële experts
  • de sectororganisaties uit het onderwijs
  • diverse kennisnetwerken als de Bouwagenda en de Klimaattafel. 

Ook ontvangen deelnemers een vrijkaart voor de jaarlijkse Maatschappelijk Vastgoeddag en kunnen ze zich gratis abonneren op het vakblad Schoolfacilities.

Thema's en bijeenkomsten 

Een heel urgent en belangrijk thema voor 2022 is het Deltaplan nieuwe scholen. Andere thema's volgen.

Verder:

 

 

Meedoen?

Dat kan! Meld je aan voor een van de bijeenkomsten als je lid bent van het netwerk.

Nog geen lid? Neem dan contact op met Bouwstenen via info@bouwstenen.nl of sluit direct aan als partner!

Yes you can blauw

Organisatie & informatie

Het netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel en Bram Pullen. Tevens zorgt Ingrid de Moel voor de verbinding met de VNG en het bredere netwerk. De organisatie van de bijeenkomsten ligt in handen van José Ietswaard. Vragen of wensen? Vertel het ons!

 

 
José

Ingrid de Moel

Bram Pullen

José Ietswaard

Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen

06 - 5231 0845

033 - 258 4337

033 - 258 4337