LinkedInYouTubeTwitter

Onderwijshuisvesting (gemeenten)

Gemeenten hebben de wettelijke taak te voorzien in onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. Bij de uitvoering van deze taak is het fijn een aantal collegiale sparringpartners te hebben, zeker in deze tijd.

 

Er komt veel op gemeenten af. Denk aan de Integrale Huisvestingsplannen (binnenkort verplicht), de energietransitie en de verduurzamings- en klimaatopgave. We hebben daarbij te maken met relatief veel oude gebouwen, vernieuwing in het onderwijs, leerlingendaling, problemen met de bekostiging, ingewikkelde regels en constructies, leerlingenvervoer, doelen op het gebied van gezondheid en (jeugd) zorg, enzovoort, enzovoort. Ga er maar aan staan.  

Voor wie?

Medewerkers onderwijshuisvesting van gemeenten.

Doel

Kennisuitwisseling en -ontwikkeling en de mogelijkheid samen op te trekken (krachtenbundeling).

Hoe werkt het? 

Deelnemers helpen elkaar inhoudelijk vooruit. Bouwstenen ondersteunt, organiseert, voegt toe en brengt verder, onder ander via haar nieuwsbrief, het vakblad Schoolfacilities en allerlei andere kanalen. De VNG steunt het initiatief en er vindt ook geregeld afstemming tussen de VNG en dit netwerk plaats.

Activiteiten

Vakblad Schoolfacilities

De thema's waaraan wordt gewerkt, worden samen met de groep bepaald en uitgewerkt via:

  • minimaal twee themabijeenkomsten per jaar
  • gezamenlijke voorbereiding en uitwerking
  • onderlinge uitwisseling over alles wat speelt via de portal van de VNG, per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enz.

 

Waar mogelijk en zinvol worden vanuit Bouwstenen en/of de VNG verbindingen met andere mensen, partijen en organisaties gelegd, bijvoorbeeld met:

  • andere Bouwstenen-netwerken zoals die voor mensen uit het onderwijs, juristen of financiële experts
  • de sectororganisaties uit het onderwijs
  • diverse kennisnetwerken, de Bouwagenda, Klimaattafel, enzovoort. 

 

Ook ontvangen deelnemers een vrijkaart voor de jaarlijkse Maatschappelijk Vastgoeddag en diverse actualiteitencolleges die we bij tijd en wijlen organiseren en kunnen ze meedoen met ons ontwikkelwerk. 

Thema's en bijeenkomsten 

Een heel urgent en belangrijk thema voor 2022 is het Deltaplan nieuwe scholen. Andere thema's volgen.

 

Bijeenkomsten:

  • voorjaar: Deltaplan nieuwe scholen
  • najaar
  • december: Maatschappelijk Vastgoeddag

Verder:

 

 

Meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de andere netwerken.

Organisatie & informatie

Het netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel en Emma Heinhuis, beiden van Bouwstenen. Tevens zorgt Ingrid de Moel voor de verbinding met de VNG en het bredere netwerk. De organisatie van de bijeenkomsten ligt in handen van Inge Bommezijn, eveneens van Bouwstenen. Heeft u vragen of wensen? Zij staan u graag te woord.

 

Ingrid de Moel

Emma Heinhuis

Inge Bommezijn

Bouwstenen

Bouwstenen

Bouwstenen

06 - 5231 0845

033 - 258 4337

033 - 258 4337