aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Scripties 2021

Kunstmatige intelligentie voor de verduurzaming van basisschoolgebouwen

januari 2021

Luka Vogel

Samenvatting

Anno 2021 staat het binnenmilieu in de Nederlandse school centraler dan ooit. Eigenlijk weten we al een tijdje dat de schoolgebouwen niet de meest gezonde plekken zijn, maar er was een pandemie voor nodig om mensen tot actie over te zetten. Luka Vogel heeft in het kader van zijn afstudeeronderzoek bij Hero Balancer bij ongeveer 40 scholen onderzocht wat de huidige waardes voor de binnentemperatuur, het CO2-gehalte en de relatieve luchtvochtigheid zijn en of deze verbeterd kunnen worden door het aansturen van de klimaatinstallatie op basis van kunstmatige intelligentie.

 

De conclusie is dat scholen, door het aansturen van de klimaatinstallatie door kunstmatige intelligentie, gezonder én duurzamer worden, maar er zijn nog meer stappen te ondernemen om de scholen volledig gezond te maken.

 

Verduurzaming maatschappelijk Vastgoed

januari 2021

Wouter Wiering

'De opgave van gemeenten om voor de verduurzaming een portefeuille routekaart te schrijven'

Samenvatting

De gemeente Ameland heeft de ambitie uitgesproken om voorloper te willen zijn in de energietransitie, en de doelen van het nationale Klimaatakkoord niet in 2050 maar in 2035 te realiseren. Maar zij heeft onvoldoende inzicht in hoe zij met vastgoed kunnen bijdragen aan de nationale klimaatdoelen en het ontbreekt de gemeente aan kennis over de gevraagde routekaart.

 

In opdracht van de gemeente Ameland en innovatiewerkplaats EnTrance heeft Wouter Wiering t.b.v. zijn afstuderen onderzoek gedaan naar de verduurzamingsopgave en stelt dat een eigen gemeentelijke routekaart bijdraagt aan de verduurzaming van het eigen vastgoed, waarbij de routekaart de vertaling is van de te nemen stappen en als verantwoording dient richting bevoegd gezag. Vervolgens geeft hij enkele aanbevelingen hoe de routekaart opgesteld kan worden.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?