LinkedInYouTubeTwitter

Van beleid naar uitvoering

Image
Bouwen

Voor de grote verbouwing van Nederland hebben we alles en iedereen nodig. Er moeten plannen worden gemaakt, geld worden geregeld en eh, oh ja, heel veel werk worden verzet. Wie gaat dat doen? Hoe pak je dat aan? Hoe maak je vaart? En hoe werk je daarbij goed samen met marktpartijen?

Doorontwikkeling eigen organisatie

Voor de doorontwikkeling van de eigen organisatie hebben we natuurlijk onze professionele netwerken en verzorgen we een speciaal ontwikkelprogramma (zie de betreffende pagina's daarover). 

Samen met de markt

Wat betreft de samenwerking met de markt maken de aanbestedingsregels het werk bijzonder lastig en maakt de tussenkomst van een inkooporganisaties het extra complex. Bovendien is de markt oververhit. Risico is dat de publieke sector achteraan in de rij mag aansluiten als het op uitvoering aankomt. Hoe voorkomen we dat?

Activiteiten

In 2021 zijn we in gesprek gegaan met een aantal Bouwstenen-partners uit de publieke en private sector. Ook Bouwend Nederland en Techniek Nederland waren daarbij aangesloten. Samen hebben we elkaars wereld verkend, goede voorbeelden verzameld en acties uitgezet.

In 2022 en 2023 hebben we hierop voortgebouwd. Daarbij zijn we ingegaan op de ervaring met uitbesteding en het werken in bouwteams en hebben we voorbeelden verzameld over snel en innovatief aanbesteden.

 

In 2024 staat zelf doen en/of uitbesteden op de agenda en gaan we door met het verzamelen en verspreiden van praktijkinformatie. We werken daarbij nauw samen met partners en met de VNG in het kader van de roadmap 'Slimmer aanbesteden' die ze dit jaar gaan uitbrengen. 

Wat willen we bereiken?

  • goede en succesvolle uitvragen
  • hoger op de lijst van de top 25 duurzame publieke opdrachtgevers van Bouwend Nederland
  • minder rompslomp 

Wie doen er mee?

We doen dit als Bouwstenen-netwerk samen met iedereen die wil. 

 

Meedoen?

Dat kan? Meld je aan als partner en maak dit mede mogelijk door je kennis in te brengen en met je partnerfee. Bel 033 - 258 4337 of stuur een mail naar info@bouwstenen.nl.

 

Meer informatie