aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Sportief vastgoed

We zijn (op verzoek van betrokkenen en mede in verband met de verduurzaming en multifunctionalisering van alles) gestart met een gemeentelijk Bouwstenen-netwerk rond sport en accommodaties.

Voor beleid- en investeringsbeslissingen

Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde levensstijl is de aanwezigheid van voldoende aantrekkelijke ruimte (sportaccommodaties en openbare ruimte) die tot bewegen stimuleert. Er bestaan veel keuzes hoe dit te realiseren. Nederland heeft een breed palet aan sportaccommodaties en ook de wijze waarop sport en beweging wordt georganiseerd is zeer divers. Kortom voldoende stof om van elkaar te leren, zeker gezien de opgave die voor ons ligt. 

Focus

We gaan ons bezig houden met de beleid- en vastgoedkant van accommodaties. En dan met name daar waar een verbinding met andere beleidsdoelen/velden wordt gemaakt zoals onderwijs en duurzaamheid (energie,klimaat, circulair). Dus niet met zaken die al door de Vereniging Sport en Gemeenten worden opgepakt, zoals de BTW-kwestie. Waar mogelijk en zinvol zoeken we de samenwerking met Kenniscentrum Sport, het Mulierinstituut, Ministeries, enz. 

Voor wie

Medewerkers van gemeenten.

Doel

Uitwisselen van kennis en ervaring, samen vooruit komen met mensen met dezelfde rol en focus, tijdbesparing (niet altijd zelf het wiel hoeven uitvinden).

Activiteiten

 • Onderlinge uitwisseling via per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enz.
 • Paar bijeenkomsten per jaar rond actueel thema (verdieping) en concrete situatie (praktijk) op inspirerende locaties;
 • Verbinding met andere relevante contacten en netwerken;
 • Jaarbijeenkomst voor bredere uitwisseling en verbinding.

Hoe verder

Met de deelnemers prioriteren we de thema's die ze graag willen uitdiepen. Ook zorgen we ervoor dat de deelnemers elkaar weten te vinden en dat ze van elkaar weten hoe ze georganiseerd zijn (wel of geen sportbedrijf enzo).

Thema's

 • Organisatie van het beheer van de accommodaties (hoe nu)
 • Accommodatiebeleid (welke accommodaties nodig voor gezondheid, bepalen capaciteitsbehoeften)
 • Verduurzamen/routekaart sportaccommodaties (wat komt er op ons af, risico’s en besparingen maatregelen, quick wins of integraal, organisatorische en financiële consequenties, benodigde budget, overspannen markt)
 • Informatieplicht (welke inrichtingen en wat te doen)
 • Samenwerking met verenigingen (waar trek je de grens bij verantwoordelijkheden opstallen)
 • Evaluatie privatisering sport (wat is doel en achterliggende vragen, welke aanpak, welke vraag bij VWS) 
 • Organisatie gebouw met meerdere gebruikers

BijeenkomstenMeedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de andere netwerken.


 

Organisatie en informatie

Het netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel. Tevens zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. De organisatie van de bijeenkomsten ligt in handen van Inge Bommezijn. Bouwstenen. Voor vragen over deelname, wensen of opmerkingen kunt u bij hen terecht.


Ingrid de Moel

Inge Bommezijn

Bouwstenen

Bouwstenen

06 - 5231 0845

033 - 258 4337

Reacties

Onze gemeente heeft een exploitatieovereenkomst gesloten met de exploitant van een binnen- en buitenzwembad. De daarin vastgelegde afspraken zouden wat ons betreft SMART-er kunnen worden verwoord. Ik ben op zoek naar een al toegepast model zodat onze beleidsadviseur sport daarmee aan de slag kan. Wie heeft een model waar wij onze inspiratie uit kunnen halen?Bij voorbaat dank. 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners