Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

Sportaccommodaties

Bij voldoende belangstelling start Bouwstenen met een gemeentelijk netwerk rond sportaccommodaties.

 

Voor beleid- en investeringsbeslissingen

Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde levensstijl is de aanwezigheid van voldoende aantrekkelijke ruimte (sportaccommodaties en openbare ruimte) die tot bewegen stimuleert. Er bestaan veel keuzes hoe dit te realiseren. Nederland heeft een breed palet aan sportaccommodaties en ook de wijze waarop sport en beweging wordt georganiseerd is zeer divers. Kortom voldoende stof om van elkaar te leren, zeker gezien de opgave die voor ons ligt. 

 

Focus

We gaan ons bezig houden met de beleid- en vastgoedkant van accommodaties. En dan met name daar waar een verbinding met andere beleidsdoelen/velden wordt gemaakt zoals onderwijs en milieu (duurzaamheid). Dus niet met zaken die al door de Vereniging Sport en Gemeenten worden opgepakt, zoals de BTW-kwestie. Waar mogelijk en zinvol zoeken we de samenwerking. 

 

Voor wie

Medewerkers van gemeenten.

 

Doel

Uitwisselen van kennis en ervaring, samen vooruit komen met mensen met dezelfde rol en focus, tijdbesparing (niet altijd zelf het wiel hoeven uitvinden).

 

Activiteiten

  • Onderlinge uitwisseling via per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enz.

  • Paar bijeenkomsten per jaar rond actueel thema (verdieping) en concrete situatie (praktijk) op inspirerende locaties;

  • Verbinding met andere relevante contacten en netwerken;

  • Jaarbijeenkomst voor bredere uitwisseling en verbinding.

 

Hoe verder

Bij voldoende aanmeldingen prioriteren we met de deelnemers de thema's die op 5 september 2018 zijn opgehaald en die we gaan uitdiepen. Ook zorgen we ervoor dat de deelnemers elkaar weten te vinden en dat ze van elkaar weten hoe ze georganiseerd zijn (wel of geen sportbedrijf enzo).

 

Ook ontvangen de deelnemers een vrijkaart voor de Bouwstenen-jaarbijeenkomst op 4 december in Rotterdam met als thema duurzaam en slim. De sessie over sportaccommodaties is meteen de eerste netwerkmeeting. Na deze bijeenkomst worden de bijeenkomsten voor 2019 ingepland.   

 

Bijeenkomsten in 2018

 

 

 

Meedoen?

Partners van Bouwstenen kunnen gratis deelnemen (eerste netwerk) of voor € 500,- (bij meerdere netwerken). Overige deelnemers betalen € 750,- per jaar. Dit bedrag is excl. BTW en inclusief alle bijeenkomsten, het werk voor en achter de schermen en de Jaarbijeenkomst. U kunt zich hier aanmelden.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de andere netwerken.

 

 

 

 Organisatie en informatie


 Ingrid de Moel
Melger Seebregts

 Ingrid de Moel

trekker netwerk

Bouwstenen

 06 - 1030 7687 06 - 5231 0845

 

Delen: 

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner