LinkedInYouTubeTwitter

Sportief vastgoed

We zijn (op verzoek van betrokkenen en mede in verband met de verduurzaming en multifunctionalisering van alles) gestart met een gemeentelijk Bouwstenen-netwerk rond sport en accommodaties.

Voor beleid- en investeringsbeslissingen

Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde levensstijl is de aanwezigheid van voldoende aantrekkelijke ruimte (sportaccommodaties en openbare ruimte) die tot bewegen stimuleert. Er bestaan veel keuzes hoe dit te realiseren. Nederland heeft een breed palet aan sportaccommodaties en ook de wijze waarop sport en beweging wordt georganiseerd is zeer divers. Kortom voldoende stof om van elkaar te leren, zeker gezien de opgave die voor ons ligt. 

Focus

We gaan ons bezig houden met de beleid- en vastgoedkant van accommodaties. En dan met name daar waar een verbinding met andere beleidsdoelen/velden wordt gemaakt zoals onderwijs en duurzaamheid (energie,klimaat, circulair). Dus niet met zaken die al door de Vereniging Sport en Gemeenten worden opgepakt, zoals de BTW-kwestie. Waar mogelijk en zinvol zoeken we de samenwerking met Kenniscentrum Sport, het Mulierinstituut, Ministeries, enz. 

Voor wie?

Medewerkers van gemeenten.

Doel

Uitwisselen van kennis en ervaring, samen vooruit komen met mensen met dezelfde rol en focus, tijdbesparing (niet altijd zelf het wiel hoeven uitvinden).

Activiteiten

  • Onderlinge uitwisseling via per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enz.
  • Paar bijeenkomsten per jaar rond actueel thema (verdieping) en concrete situatie (praktijk) op inspirerende locaties;
  • Verbinding met andere relevante contacten en netwerken;
  • Jaarbijeenkomst voor bredere uitwisseling en verbinding.

Hoe verder

Met de deelnemers prioriteren we de thema's die ze graag willen uitdiepen. Ook zorgen we ervoor dat de deelnemers elkaar weten te vinden en dat ze van elkaar weten hoe ze georganiseerd zijn (wel of geen sportbedrijf enzo).

Thema's en Bijeenkomsten 

Belangrijk thema voor 2021 is de gymzaal van de toekomst die voldoet aan eigentijdse wensen en normen en een bredere maatschappelijke functie heeft; een open voorziening, niet alleen voor onderwijs. 

 

Bijeenkomsten 2021:

Verder zijn Bouwstenen-partners ook van harte welkom bij onze actualiteitencolleges, waaronder de serie 'verduurzamen in 7 stappen'.

 

 

Meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de andere netwerken.

 

Organisatie & informatie

Dit netwerk wordt gefaciliteerd door Barbara Böhne en Ingrid de Moel zorgt voor de verbinding met het bredere netwerk. Inge Bommezijn organiseert de bijeenkomsten. Heeft u vragen of wensen? Zij staan u graag te woord.

 

 

Barbara Böhne

Ingrid de Moel 

 Inge Bommezijn

06 - 18354319

06 - 5231 0845

033 - 258 4337

Onze gemeente heeft een exploitatieovereenkomst gesloten met de exploitant van een binnen- en buitenzwembad. De daarin vastgelegde afspraken zouden wat ons betreft SMART-er kunnen worden verwoord. Ik ben op zoek naar een al toegepast model zodat onze beleidsadviseur sport daarmee aan de slag kan. Wie heeft een model waar wij onze inspiratie uit kunnen halen?Bij voorbaat dank.