LinkedInYouTubeTwitter

Activiteiten tot nog toe

Hieronder een overzicht van de activiteiten van het netwerk Sportaccommodaties tot nog toe. De impressies van de bijeenkomsten staan onder de tekst van het netwerk. 

2021

Ook in 2021 was corona nog onder ons. Daarom opnieuw nauwelijks mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten. De geplande bijeenkomst rondom de sporthal van de toekomst is verplaatst naar het voorjaar van 2022. In december gingen wij tijdens de Maatschappelijk Vastgoeddag (in hybride vorm) met elkaar in gesprek over de 'grote verbouwing van Nederland'.

2020

In mei 2020 ontmoet het netwerk elkaar online. Veel onderwerpen passeren de revue waaronder de gevolgen van corona, maar ook de verduurzaming en het aanbod/de spreiding van sportvoorzieningen. In het najaar werken we een case in Delf uit (sport in combinatie met VMBO en schoolplein voor de buurt). De resultaten worden verwerkt in de publicatie over 'Vastgoedinvesteringen met impact' en Schoolfacilities. Al deze onderwerpen passeren ook de revue tijdens de jaarbijeenkomst.       

 

2019

Dit jaar zijn we daadwerkelijk van start gegaan met het netwerk Sportief Vastgoed. Uiteraard eerst een kennismaking met elkaar om vervolgens tijdens de eerste bijeenkomst in Arnhem in te zoomen op het klimaatbeleid en de organisatie van het beheer bij de verschillende gemeenten. In het najaar konden de deelnemers aansluiten bij de bijeenkomst van het netwerk Beleid & Vastgoed (over maatschappelijk rendement van voorzieningen) en Samen onder 1 dak (over het beter betrekken van gebruikers bij je accommodatie). We sluiten het jaar af tijdens de Jaarbijeenkomst in Hilversum.

 

2018

In 2018 is een eerste verkenning geweest voor het starten van een netwerk rondom Sportaccommodaties. Hiertoe is een drietal bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de eerste bijeenkomst (juni) gingen we dieper in op het combineren van onderwijshuisvesting en sportaccommodaties en tijdens de tweede bijeenkomst (september) kwamen de vragen aan bod die spelen rond sportbeleid, -akkoord en accommodaties. En ook tijdens de Jaarbijeenkomst in Rotterdam was er een sessie over sportaccommodaties.