LinkedInYouTubeTwitter

2. Portefeuillesturing

Onder 'portefeuillesturing' worden alle strategische activiteiten verstaan die gericht zijn op (lange termijn) sturing en optimalisatie van vraag en aanbod van vastgoed. Het gaat daarbij om vragen als:

  • Hoe verhouden vraag en aanbod van vastgoed zich?
  • Welke eisen worden gesteld aan het vastgoed?
  • Welke risicospreiding passen we toe?
  • Hoe presteert de totale portefeuille?

 

Onderstaand vindt u de Spelregels Vastgoedmanagement met betrekking tot Portefeuillesturing:

 

Portefeuille SturingBeleidFacilitair managementLevencyclus beheerAccountmanagement