Bouwstenen voor Sociaal

aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

 

2.2 Onderverdeling vastgoedtypen

Keurmerk ChefproofIn de communicatie en gegevensuitwisseling rond het gemeentelijk vastgoed wordt de indeling gebruikt zoals die in het BBV is voorgeschreven. Eventueel worden voor specifieke beleidsdoelen aanvullende afspraken gemaakt.

 

Onderscheid in gebouwcategorieën

Toelichting
In het BBV wordt onderscheid gemaakt in gebouwcategorieën op basis van de beleidsvelden in de zogenaamde IV3-systematiek, zie het overzicht hiernaast. Onderaan de pagina is deze ook te downloaden.

  

In aanvulling op het BBV kan worden aangesloten bij landelijke benchmarks.


Bron
Redactieteam (oktober 2016)

 

Begrippen
Benchmark, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), vastgoedportefeuille

 

Meer informatie

Reacties

 In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dienen gemeenten financiële gegevens aan te leveren aan de hand van een matrix met voorgeschreven IV3 functies.  Om in de vastgoedregistratie aan te kunnen sluiten bij deze verantwoordingsplicht is door een adviesbureau  een (vrije) vertaling gemaakt naar vastgoedcategorieën (aantal objecten en m2). De BBV schrijft geen categorieen voor. We zijn benieuwd welke (andere) indelingen in de praktijk worden gebruikt bij de financiele verantwoording.   

Snel naar

Partner worden?

Onderzoek gemeentelijk vastgoed

Enquête

Voldoen aan alle wettelijke regels

Partner