LinkedInYouTubeTwitter

In Control; over datasturing

In Control is een doorlopend ontwikkelprogramma rond informatiemanagement voor vastgoed- en facility managers in de (semi)-publieke sector. Het gaat over datasturing in de gebouwde omgeving. De resultaten publiceren we aan het eind van het jaar in een speciale uitgave, deze wordt breed verspreid.

Doel: Naar een hoger plan

Publicaties In Control

Doel van het programma is het informatiemanagement in de publieke sector naar een hoger plan te brengen. We doen dit vanuit de wensen en ambities van het werkveld en sluiten aan bij de praktijk.

 

De diepgang en het tempo waarin het programma wordt uitgevoerd is afhankelijk van het aantal en de inbreng van de deelnemers (kennis, meedenken, meefinancieren).

Aansluiting bij de Agenda Maatschappelijk Vastgoed

Naast de vaste onderdelen van het ontwikkelprogramma (onderzoek naar informatiesystemen) heeft het programma ieder jaar ook speciale thema's waarop we vooruit willen komen. Deze thema's sluiten aan bij de Agenda van het werkveld.

Met het werkveld

Deelnemers aan het programma zijn:

  • Gemeenten, scholen, corporaties, zorgpartijen (vastgoed-, facility en informatiemanagers);
  • Consultants rond informatiemanagement;
  • Leveranciers van data en informatiesystemen;
  • Landelijke spelers rond informatievraagstukken.

Gezamenlijke kennisontwikkeling

Samen ontwikkelen we kennis, competenties, standaarden en tools om te voldoen aan de informatiebehoeften rond de genoemde thema's. Dat doen we aan de hand van onderzoek, themabijeenkomsten en safari's. 

Bijeenkomsten

In 2022 hebben we in ieder geval de volgende bijeenkomsten in de planning staan. Meer data volgen:

 

 

Ook meedoen?

Gemeenten, scholen, corporaties en zorgorganisaties kunnen zich aanmelden voor het netwerk Informatiemanagement en ontvangen dan de uitnodigingen voor de bijeenkomsten. 

 

Bedrijven actief rond informatievraagstukkken (adviseurs, leveranciers, etc.) kunnen meedoen door partner van Bouwstenen te worden. Neem voor meer informatie contact op met Bouwstenen via info@bouwstenen.nl of 033 - 258 4337.

Meedenkers

Om er voor te zorgen dat het programma voldoende aansluit bij de praktijk, organiseren we dit programma in samenspraak met enthousiaste meedenkers vanuit verschillende invalshoeken van ons werkveld (gemeenten, scholen, corporaties, systeemleveranciers, adviseurs), waaronder:

Ramona van Marwijk, Kadaster
John Hendrickx, Honeywell

Henk Hoogland

gemeente Almere

Ramona van Marwijk

Kadaster

Rob van Gemert

Spacewell

Michiel Steltenpohl

Royal HaskoningDHV

Yassine Zagdoud

Cleverstone

John Hendrickx

Honeywell

 

Vanuit Bouwstenen wordt het programma uitgevoerd door:

Marcelle Warringa
Eric Harms 

Ingrid de Moel

programma &
brede verbinding

06 - 5231 0845

Marcelle Warringa

organisatie & coördinatie

033 - 258 4337

Eric Harms

redactie & publicatie

06 - 51 25 69 31

Video's

Om elkaar ook in tijden van corona bij te praten hebben we een aantal video's gemaakt. Zie de onderstaande met Kadaster en Carmelcollege, gemeente Zoetermeer en Onder d'n Plag, huis van ontmoeten en sport. Bekijk meer video's ons YouTube-kanaal.

Publicaties

Komend jaar werken we aan onze 7e publicatie over dit onderwerp. Onderstaand treft u de eerdere versies. Bij elkaar vormen ze een mooi naslagwerk en ze geven ook een mooi beeld van onze eigen ontwikkeling hierin.

Image
In Control 2022

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021