LinkedInYouTubeTwitter

Beleid en Vastgoed

Dit netwerk bestaat uit beleidsmedewerkers van gemeenten en maatschappelijke organisaties die met een brede kijk, integraal en vanuit een beleidsinhoudelijke insteek naar maatschappelijke voorzieningen en vastgoed kijken. Mensen die vooruit willen en een echte impact investor zijn of willen worden. Ook jij kunt meedoen!

Wat is een impact investor?

Een impact investor wil de maatschappelijke impact van de beleidsinspanning scherp in beeld hebben en daarop sturen. Wat werkt, wat niet en waarom? Welke bijdrage levert de plek (de locatie, het gebouw, het programma) aan de gestelde maatschappelijke doelen? Kan het ook anders? Eigentijdser? Beter? Goedkoper? En hoe kan ik daarop sturen?

Hoe werkt het?

Het netwerk helpt elkaar vooruit door:

  • kennis en ervaring uit te wisselen;
  • elkaar te attenderen op nieuwe onderzoeken, publicaties en inzichten
  • elkaar te gebruiken als klankbord voor de eigen opgave
  • relevante documenten te delen
  • samen thema's uit te werken
  • krachten te bundelen; ook richting Den Haag.

Het netwerk heeft op allerlei manieren contact met elkaar en een paar keer per jaar ontmoeten ze elkaar voor uitwisseling, inspiratie en verdieping. 

Achter de schermen worden door Bouwstenen waar nodig verbindingen met andere Bouwstenen-netwerken en relevante partijen gelegd.

Thema's en bijeenkomsten 2022

Ook in 2022 werken we (samen met andere netwerken) aan eigentijdse buurt- en wijkvoorzieningen. Daarbij wordt gedacht aan:

  • voorzieningen die voldoen aan vraagstukken van deze tijd en gewenste kwaliteit (thuis in de buurt, relatie met zorg, ruimte voor nieuwe scholen, enz)
  • nieuwe vormen van financiering van buurtaccommodaties (vastgoed, wmo, zorg, substitutie-financiering)

De resultaten worden verwekt in de publicatie 'Van Beleid naar Ruimte'.

 

Bijeenkomsten 2022:

Tevens zijn de deelnemers aan het netwerk ook van harte welkom bij onze actualiteitencolleges.

 

 

Ook meedoen?

Dat kan. Zie hier meer informatie over het partnership en/of neem contact met ons op via telefoonnummer 033 - 258 4337 of info@bouwstenen.nl

 

Organisatie & informatie

Ingrid de Moel faciliteert het netwerk inhoudelijk. Tevens zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. José Ietswaard organiseert de bijeenkomsten. Voor vragen over deelname, wensen of opmerkingen kun je bij hen terecht. 

José

Ingrid de Moel 

 José Ietswaard

Bouwstenen Bouwstenen

06 - 5231 0845

033 - 258 4337

 

Meer informatie