LinkedInYouTubeTwitter

1909 Maatschappelijke voorzieningen

Op woensdag 11 september 2019 komt het netwerk Beleid en Vastgoed bijeen in de Rooie Cent in Amersfoort. Een mooie mix van onderwijs, sport, acommodatiebeleid en vastgoedmensen.

Referentienormen Amsterdam

Marjolein Gerards, projectmanager bij de gemeente Amsterdam, neemt ons mee in de wijze waarop ze in Amsterdam ruimte voor maatschappelijke voorzieningen reserveren. Een eerlijk verhaal over de noodzaak en betekenis van referentienormen, hun ervaring hiermee en wat er al wel en nog niet is gerealiseerd.

Meer keuzes voorleggen

Het is heel normaal te sturen op parkeernormen, maar voor andere zaken die een buurt goed draaiend moet maken is dat niet gebruikelijk. Wel super van belang. De referentienormen blijken daarvoor een goede gespreksopener. Nu wordt er vaak gestuurd op negatieve indicatoren of signalen (klachten). Er zou aan bestuurders meer keuze moeten worden voorgelegd.

Breder te gebruiken

Aan de hand van het schema van Stefan Ruizendaal (BMC) bespreken we in 3 groepen de argumenten en het houvast voor ruimte. Deze kunnen ook in bestaande situaties worden gebruikt; om te leren van de eigen insteek, de huidige portefeuille tegen het licht te houden (tekort/teveel) of hierover in gesprek te gaan met de samenleving.

Digitale samenleving

Vervolgens geeft Ingrid de Moel (Bouwstenen) een presentatie over de digitaal verbonden samenleving. Wat betekent dat voor ons vak?

 

Het verhaal is herkenbaar, zowel in negatieve (meningen en weinig gesprek) als positieve zin (kracht van energiecoöperaties). We kunnen de digitale mogelijkheden meer benutten. Het is dan wel van belang dat goed doordacht te doen en de juiste vragen te stellen.

 

 

 

What's next?

Je bent van harte welkom om op 23 september 2019 aan te sluiten bij de bijeenkomst 'Handige informatie' over Informatiemanagement.

 

Tevens komt het thema tijdens de Jaarbijeenkomst op 28 november 2019 terug vanuit 2 invalshoeken: vanuit de beleidsmatige kant en vanuit de vastgoedkant. Je kunt je nu al aanmelden.

 

 

Meer informatie