LinkedInYouTubeTwitter

1904 Passende voorzieningen

Op 1 april 2019 zijn we met het netwerk Beleid en Vastgoed te gast bij de HU. Gastheer Klaas Mulder heeft voor koek en snoep gezorgd. Tijdens de bijeenkomst verkennen we hoe we kunnen komen tot passende voorzieningen. Ook testen we de opzet voor een gesprekstool uit.

Worsteling

Deelnemers worstelen met verschillende problemen als het gaat om passende voorzieningen. Het vraagstuk in groeigemeenten is anders dan bij krimp. Terugkerend punt blijft dat de afstemming tussen beleidsvelden en met vastgoed beter moet. Ook is er discussie over de noodzaak voor nieuwe gebouwen en de omgang met leegstand. Tot slot wordt geworsteld met de vraag: wat leeft er precies, waar is vraag naar en hoe kom je hierachter?

Verkenning

Tijdens de verkenning van het vraagstuk komen verschillende struikelblokken aan bod: het vastgoed is inflexibel en er wordt teveel gedacht vanuit sectorale ‘kokers’; er is sprake van een beleidsmatig en organisatorisch tekort. Vanuit de groep komt tevens naar voren dat er ook een democratisch tekort is; er wordt vaak te weinig naar de behoeften van burgers geluisterd.

Vraagstukken

Tijdens het testen van de gesprekstool schrijven deelnemers belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen op en verdelen deze over de verschillende ‘behoeften’ op het bord. Bij de categorie sociaal contact ligt veel, en ook zelfontplooiing is relevant.

Momenten om opnieuw naar het vastgoed te kijken blijken vooral bij: nieuwbouw, renovatie, ‘incidenten’ en verkiezingen. Hoewel het bord veel discussie oplevert blijkt het lastig wat precies de volgende stap in het spel zou moeten zijn.

Hoe verder?

Wat moet er veranderen om beter tot passende voorzieningen te komen? Vanuit de deelnemers komt een aantal belangrijke punten naar voren: Beleid moet meer naar buiten treden en afstemmen met organisaties en wijken. Ook zou een deel van het vastgoed flexibel kunnen worden ingezet. De gesprekstool voegt nu niet genoeg toe om verder op door te bouwen.

 

 

What's next?

Naast een aantal actualiteitencolleges en andere bijeenkomsten (voor partners) organiseren we na de zomer de volgende netwerkbijeenkomst (wordt vervolgd).

 

En noteer 28 november 2019 alvast in de agenda voor de Jaarbijeenkomst.

 

 

 

Meer informatie