LinkedInYouTubeTwitter

19 Passende voorzieningen en vastgoed

Doel van deze ontwikkelactiviteit is te komen tot passende voorzieningen en vastgoed voor buurten en wijken, aansluitend bij de vraagstukken van deze tijd. Welke functies moet maatschappelijk vastgoed vervullen en welke combinatiemogelijkheden zijn er? 

Via

Hiervoor proberen we in 2019 meer zicht te krijgen op de veranderopgave (zicht op nu en later) en een aanzet te geven voor een gesprekstool ten behoeve van heldere en onderbouwde keuzes.

Voortbouwend op

Met deze ontwikkelactiviteit bouwen we voort op de Reisgids (2013), Maatschappelijk Vastgoed van Waarde (2015), Van Kosten Naar Waardesturing (2013), IHP Vanuit de Bedoeling (2017) Spelregels (2016) en Rollen (2017) en diverse andere kennisproducten op de website van Bouwstenen.

Aangevuld met

De kennis die in het netwerk aanwezig is wordt aangevuld met kennis van mensen met zicht op ontwikkelingen in de samenleving.

Activiteiten

Het programma kan nog worden uitgebreid maar vooralsnog hebben we de volgende activiteiten in beeld:

  • Gesprekken met partners die het onderwerp hebben ingebracht
  • Startnotitie over de specifieke vraagstelling
  • Gesprekken in diverse netwerken waaronder Beleid en vastgoed, Chefs vastgoed, Onderwijs, Samen onder 1 dak, Sportief vastgoed, Vastgoedsturing, Zorgvastgoed, Chefs vastgoed.
  • Eén of meer cases
  • Notitie over de opgave (in de zomer)
  • Ontwikkelen opzet voor eigentijdse benadering (in de zomer)
  • Na zomer fijn slijpen, o.a. tijdens bijeenkomst.   

 

 

Meedoen? 

Word partner en/of vul deze activiteit aan met uw eigen activiteiten.

 

 

Organisatie en informatie

Dit netwerk wordt vanuit Bouwstenen ondersteund door Jim Kleijwegt (socioloog) en Ingrid de Moel. Zij staan u graag te woord voor meer informatie.

Jim Kleijwegt Ingrid de Moel
Jim Kleijwegt Ingrid de Moel
033 - 258 4337 06 - 5231 0845

 

Publicaties