LinkedInYouTubeTwitter

Onderhoudsmanagement

Waarom dit netwerk?

Onderhoud van gebouwen is van essentieel belang voor de waarde van het pand en biedt goede aanknopingspunten voor het realiseren van energie-, klimaat- en duurzaamheidsambities. Slim onderhoud en opdrachtgeverschap kan het gebruik veraangenamen, doelen haalbaar maken, risico's beperken en een forse besparingen opleveren. Wie wil dat niet?

Voor wie?

Professionals in dienst bij gemeenten, scholen, corporaties, veiligheidsregio's, waterschappen, provincies, zorgorganisaties, enz. Oftewel organisaties met een publieke functie en vastgoed in hun portefeuille. 

Wat is het doel?

 • elkaar vooruit helpen door kennisuitwisseling en -ontwikkeling (steun aan elkaar, niet zelf het wiel hoeven uitvinden, uitwisselen praktijkervaring);
 • inspiratie van buiten in huis halen rond specifieke thema's.

Hoe werkt het?

Onderhoud

 • Deelnemers helpen elkaar onderling vooruit (per mail, telefoon, WhatsApp, LinkedIn, enz.)
 • Elk jaar wordt een aantal gezamenlijke thema's bij de kop gepakt tijdens netwerkbijeenkomsten (met input van buiten).
 • Zo mogelijk worden de resultaten vertaald naar een praktische tool, een artikel of een gezamenlijk afgegeven signaal uit het werkveld.
 • Het netwerk wordt inhoudelijk ondersteund door een inhoudelijk trekker op basis van de agenda van de groep.
 • Ook vanuit Bouwstenen wordt het netwerk vooruit geholpen (organisatorisch, inhoudelijk, aansluiting bij het bredere agenda en andere netwerken).   

Thema's 2022

Ook voor 2022 blijft de aanbesteding een belangrijk thema. Andere thema's zijn sensoring en monitoring en samenwerken met de markt.

 

Bijeenkomsten:

 • voorjaar
 • najaar
 • december: Maatschappelijk Vastgoeddag

 

Tevens zijn de deelnemers aan het netwerk van harte welkom bij onze actualiteitencolleges, waaronder een webinarreeks over Wet- en regelgeving rondom huisvesting, gedeeld ruimtegebruik en (Europees) aanbesteden. Of over de NEN 8026 (wanneer deze definitief is).

 

 

Meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl

 

Zie ook de informatie over het partnership en eventuele andere netwerken

 

Organisatie & informatie

Dit netwerk wordt gefaciliteerd door Ingrid de Moel van Bouwstenen en inhoudelijk gesteund door Patrick Zeilemaker van anderz vastgoedmanagement. Tevens zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. Inge Bommezijn zorgt voor de organisatie van de bijeenkomsten. Heeft u vragen of wensen? Zij staan u graag te woord.

 

Ingrid de Moel Patrick Zeilemaker Inge Bommezijn
Bouwstenen anderz vgm Bouwstenen
06 - 5231 0845 06 - 1340 8030 033 - 258 4337

Meer informatie

 • Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed als organisatievraagstuk (2019) 
 • Route verduurzaming maatschappelijk vastgoed (2019) 
 • Rol en profiel van levenscyclusbeheerders uit de publicatie Rollen in het vastgoedmanagement (2017)
 • Spelregels over levenscyclusbeheer 
 • Informatiepagina over Onderhoudsmanagement

Wat heb je er aan?

Reacties van deelnemers n.a.v. meest recente netwerkbijeenkomst:

 • Bouwstenen is voor mij de stip op de horizon. Soms zie ik het even niet meer. Na zo'n bijeenkomst weet ik waar ik naartoe moet! Het is fijn andere mensen binnen vastgoed te ontmoeten.
 • Prima bijeenkomst, met leuke onderwerpen, goede inhoud en leuke interactie.