LinkedInYouTubeTwitter

Vastgoedsturing

Met de professionalisering van het gemeentelijk vastgoed zien we steeds meer specialistische rollen ontstaan. Dit netwerk is bedoeld voor medewerkers van gemeenten met een focus op vastgoed-/portefeuillesturing. 

Kernvraag

Kernvraag van dit netwerk is hoe de gemeente het beste op haar vastgoedportefeuille kan sturen zodat het bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelen.

Doel en meerwaarde 

Doel is elkaar vooruit te helpen door kennis en ervaring te delen. De meerwaarde zit hem vooral in het collegiale contact. Door samen op te trekken gaat de kwaliteit omhoog en kan tijd worden bespaard.  

Hoe werkt het?

De groep komt een aantal keer per jaar bijeen rond een zelfgekozen thema en één keer voor uitwisseling met de andere Bouwstenen-netwerken. De thema's worden door één of enkele deelnemers voorbereid (casus of notitie) en samen met Bouwstenen verder uitgewerkt. Indien zinvol en gewenst, wordt expertise van buiten ingevlogen. 

 

Buiten de bijeenkomsten om weten de betrokkenen elkaar ook te vinden voor vragen en collegiale consultatie.

 

De resultaten van de groep worden, waar mogelijk, vertaald naar de spelregels voor vastgoedmanagement. 

Thema's en bijeenkomsten 

Specifiek thema voor deze groep is de inzet van de vastgoedportefeuille voor lokale doelen (vanuit verschillende perspectieven). Daar gaan we (voor en achter de schermen) mee aan de slag. De uitkomsten gebruiken we als input voor de publicatie 'Van beleid naar ruimte'.

 

Bijeenkomsten zijn:

Tevens zijn de deelnemers aan het netwerk ook van harte welkom bij onze actualiteitencolleges.

 

 

Ook meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact met ons op via 033-258 4337 of via info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de andere netwerken.

Organisatie & informatie

Dit netwerk wordt gefaciliteerd door Ingrid de Moel van Bouwstenen. Tevens zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. De organisatie is in handen van José Ietswaard. Heeft u vragen of wensen? Zij staan u graag te woord.

 

José
Ingrid de Moel José Ietswaard
Bouwstenen Bouwstenen
06 - 5231 0845 033 - 258 4337

 

Meer informatie

 

 

 

Portefeuille SturingBeleidFacilitair managementLevencyclus beheerAccountmanagement