aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1500 Thema's voor 2015

Onderstaand de onderwerpen/thema's waaraan in Bouwstenen-verband gewerkt wordt. Het is een werklijst die in overleg met het werkveld steeds kan worden aangepast/uitgebreid. De thema's sluiten aan bij de Agenda Maatschappelijk vastgoed 2015.

 

Uitwerking en ondersteuning

De werkgroep rond onderwijshuisvesting gaat met deze onderwerpen/thema's aan de slag, binnen de mogelijkheden die ze hiervoor heeft/krijgt. Hoe meer partijen mee doen, hoe sneller we vooruit komen.

 

Bij de uitvoering wordt de werkgroep ondersteund door diverse organisaties. Als u de werkgroep ook wilt steunen met kennis, tijd of geld, horen we dat graag. Dan maken we de vraag scherper en pakken we het in co-productie op, zodat er voor de praktijk goed bruikbare oplossingen komen.  

 

Thema's

 

Wat

Actie (ondersteund door)

Waarom en hoe?

  • Argumenten en prikkels voor verduurzaming (na kelderen energieprijs)
  • Relatie met andere dossiers/motieven
Bijeenkomst april 2015

Energie; wat zeggen de cijfers

Jouke van Waesberge van Rienks Bouwmanagment

Energiemanagement

 

Energiegedrag; overzicht van mogelijkheden

Eke Schins van Grontmij
Toekomstgericht huivestingsplan samen met gemeenten en kinderopvang
De organisatie van de uitvoering na 1-1-2015 netwerk en eigen onderzoek (voor de zomer)
Systemen voor vastgoed en facilitymanagment  

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners