LinkedInYouTubeTwitter

1500 Thema's voor 2015

Onderstaand de onderwerpen/thema's waaraan in Bouwstenen-verband gewerkt wordt. Het is een werklijst die in overleg met het werkveld steeds kan worden aangepast/uitgebreid. De thema's sluiten aan bij de Agenda Maatschappelijk vastgoed 2015.

 

Uitwerking en ondersteuning

De werkgroep rond onderwijshuisvesting gaat met deze onderwerpen/thema's aan de slag, binnen de mogelijkheden die ze hiervoor heeft/krijgt. Hoe meer partijen mee doen, hoe sneller we vooruit komen.

 

Bij de uitvoering wordt de werkgroep ondersteund door diverse organisaties. Als u de werkgroep ook wilt steunen met kennis, tijd of geld, horen we dat graag. Dan maken we de vraag scherper en pakken we het in co-productie op, zodat er voor de praktijk goed bruikbare oplossingen komen.  

 

Thema's

 

Wat

Actie (ondersteund door)

Waarom en hoe?

  • Argumenten en prikkels voor verduurzaming (na kelderen energieprijs)
  • Relatie met andere dossiers/motieven
Bijeenkomst april 2015

Energie; wat zeggen de cijfers

Jouke van Waesberge van Rienks Bouwmanagment

Energiemanagement

 

Energiegedrag; overzicht van mogelijkheden

Eke Schins van Grontmij
Toekomstgericht huivestingsplan samen met gemeenten en kinderopvang
De organisatie van de uitvoering na 1-1-2015 netwerk en eigen onderzoek (voor de zomer)
Systemen voor vastgoed en facilitymanagment