LinkedInYouTubeTwitter

Verduurzamen

Veel gemeenten hebben de ambitie hun vastgoed te verduurzamen. In Bouwstenen-verband zijn we daar al een tijdje mee bezig door kennis en ervaring uit te wisselen en elkaar vooruit te helpen. We delen onze kennis en voorbeelden op de Bouwstenen-site, hebben een bijdrage geleverd aan de Routekaarten voor de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (2018), de 7 stappen van de VNG-routekaart vertaalt naar aandachtpunten, tools en houvast en daar waar nodig en zinvol onze stem te laten horen, onder andere aan de Klimaattafel voor de gebouwde omgeving.

Kwaliteitsimpuls

De verduurzaming behelst meer dan de energietransitie. Daarom gaan we op zoek naar verbreding. Hoe kunnen we de andere duurzaamheidsthema's meer in ons werk integreren? Het stadium dat de verduurzaming geld kan opleveren door energie te besparen zijn we voorbij. Het gaat om extra kwaliteit die extra geld kost.

Hoe werkt het?

Doel van de deelnemers is de duurzaamheidsambities van de eigen organisatie een stap verder te brengen door samen op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. 

  • Deelnemers weten elkaar te vinden voor collegiale uitwisseling
  • komen een paar keer per jaar bijeen rond een specifiek thema (zien, ervaren, uitwisselen, vertalen naar eigen praktijk);
  • denken in Bouwstenen-verband actief mee met landelijke ontwikkelingen.

Thema's en data 2022

Er zijn heel veel thema's die in 2021 aandacht vragen, maar we gaan in ieder geval aan de slag met circulariteit (hoe vraag en aanbod bij elkaar brengen) en monitoring.

 

Bijeenkomsten 2022:

  • voorjaar
  • najaar
  • december: Maatschappelijk Vastgoeddag

Tevens zijn de deelnemers aan het netwerk van harte welkom bij onze actualiteitencolleges (gratis voor partners), waaronder een eentje over de NEN 8026 (wanneer deze definitief is) of wet Omgevingsvisie.

 

En verder denken we mee met elkaar en met landelijke vraagstukken en landelijke spelers rond dit onderwerp. 

 

 

Meedoen?

Wilt u meedoen met dit netwerk? Neem dan contact op met Bouwstenen via 033-258 4337 of info@bouwstenen.nl.

 

Zie ook de informatie over het partnership en de informatie over andere netwerken waarin duurzaamheid wordt meegenomen in de 'normale taakuitvoering'.

Organisatie & informatie

Dit netwerk wordt inhoudelijk gefaciliteerd door Ingrid de Moel van Bouwstenen. Tevens zorgt zij voor de verbinding met het bredere netwerk. De organisatie is in handen van Inge Bommezijn van Bouwstenen. Heeft u vragen of wensen? Zij staan u graag te woord.

Ingrid de Moel

Inge Bommezijn

Bouwstenen

Bouwstenen

06 - 5231 0845

033 - 258 4337

 

Meer informatie

  • Diverse publicaties rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, onder andere enquêtes met landelijke cijfers, informatiemanagement, rol in het vastgoedmanagement, enzovoort
  • De rol van de verduurzamer uit de publicatie 'Rollen in het vastgoedmanagement' (2017)
  • Aanpak gemeenten bij de verduurzaming van het vastgoed
  • Meer webinformatie duurzaam en fris