aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1509 GPR en verder met gedeeld belang


Op donderdag 17 september zijn tien verduurzamers bij Bouwstenen om kennis en ervaring uit de wisselen. Na een korte kennismaking, vooral met de nieuwe gasten, duiken we de inhoud in.

 

VNG etalage

Ingrid vertelt over de resultaten van de enquête ‘Informatie en ondersteuningsbehoeften van gemeenten rond verduurzaming’; 28 respondenten reageerden binnen twee weken. De notitie met de resultaten wordt richting deelnemers gestuurd. Wat nu voorligt bespreken we en wordt herkend door de aanwezigen.

 

Er zijn diverse informatiebronnen rond verduurzaming. Vanuit Bouwstenen proberen we deze te bundelen en door te spelen naar de werkgroep, zodat niet alles in de gaten gehouden hoeft te worden. We zijn ook benieuwd naar input en reacties vanuit de groep. Daar kunnen we elkaar en anderen mee vooruit helpen. RWS heeft een forum: Lokaal Klimaatbeleid.

 

Ook gaan we in op het voorstel van VNG/RVO voor de VNG etalage. De grilligheid van duurzaamheidsontwikkeling in relatie met vastgoedbeheer maakt het moeilijk in een schema te vatten. Mede gezien de verschillende uitgangspunten waar gemeenten en beleidsafdelingen mee te maken hebben.

 

RVO vraagt om een oordeel te geven over de reeds bestaande tools. Zijn deze bruikbaar? We sturen dit ook per mail met het verzoek aan iedereen om deze links en tools te beoordelen, het formulier in te vullen en te retourneren. We krijgen daar als groep van RVO € 1.000,- voor, en kunnen gezamenlijk kiezen wat we hiervoor willen (nieuwe tool?).

 

De etalage wordt gepresenteerd op de Najaarsbijeenkomst. Daar zal ook een sessie rond duurzaamheid worden gehouden. We vragen Frits Velthuijs van Utrecht.

 

Gemeentelijke Praktijk Richtlijn voor verduurzamen

GPR wordt gebruikt als tool voor een prestatiegerichte eenduidigheid voor gebouwen. Deze middag wordt een zeer uitgebreide presentatie gegeven over de werking en betekenis van de GPR-tool en het doel ervan.

 

De gemeente Tilburg heeft voor vijf gebouwen (vier MFA's en een museum) een eerste meting gemaakt en een ambitieniveau uitgesproken vanuit de GPR-methodiek. Daarbij is bepaald wat er binnen de gebouwen kan worden aangepast en welke duurzame maatregelen genomen kunnen worden. Deze maatregelen zijn separaat berekend om inzicht te krijgen in de investeringen en daarmee de afschrijvings- en terugverdienkosten.

 

Doel van de gemeente is te onderzoeken op welke wijze de GPR-tool gebruikt kan worden in het kader van duurzaamheid. Een eerste conclusie is dat met de GPR-tool breder gekeken wordt dan naar alleen de energie van het gebouw en dus breder naar verduurzaming. Tilburg gaat nog onderzoek doen bij vier extra gebouwen (anders dan MFA’s). Dan pas volgt de definitieve conclusie.

 

Exploitatiegevolgen worden niet meegenomen, dat is een groot aandachtspunt.

 

Split incentive bij gemeente Nijmegen

Eric Peperkamp van de gemeente Nijmegen is aanwezig om te delen hoe zij omgaan met split incentive.

 

Om de interne split incentive binnen de gemeente op te lossen is er een centraal revolterend fonds op gericht. Hierdoor kan een partij vanuit een afdeling investeren in een gebouw en komen de revenuen bij dezelfde afdeling terug. Hiermee lost Nijmegen de split incentive op binnen de gemeentelijke beleids- (subsidieverstrekker), vastgoed- en gebruiksafdelingen. Voordeel is dat binnen dit fonds de afdeling zelf de keuzes en besluiten neemt, zonder eerst toestemming te vragen aan de Raad en/of het College.

 

Ook voor ‘externe’ huurders (die subsidie van de gemeente ontvangen) wordt gebruik gemaakt van het revolvingfonds. De energie revenuen worden in het fonds teruggestort, een klein deel van de ‘winst’ komt ten goede aan de huurder.

 

Sportaccommodaties liften nog niet mee vanuit het revolvingfonds, de gemeente denkt wel na om dat te gaan faciliteren. Ook scholen liften nog niet mee, gesprekken hierover zijn gaande. Gezien de decentralisatie steunt de gemeente de scholen als zij een eigen fonds oprichten. Zie hier de presentatie van Eric. De gemeente Nijmegen sluit aan bij de werkgroep; welkom!

 

Volgende bijeenkomst - najaarsbijeenkomst
We zien elkaar weer tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 3 december a.s. Frank Kalshoven zal daar ingaan op de maatschappelijke waarde van het vastgoed. En we willen er ook een duurzaamheidsfeestje van maken. Tips zijn welkom. Voor wie zich nog niet heeft aangemeld; dat kan achter deze link.

 

In 2016 komen we als groep weer bij elkaar. Data volgen. Mogelijke bespreekpunten zijn:

  • DBMO 30 jaar (Adrie Tieman, gemeente Borne)
  • WKO contracten met gebruikers openbreken/tariefbepaling (vraag van Matthieu Schumacher)

 

 

Najaarsbijeenkomst 2015

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners