LinkedInYouTubeTwitter

BBV

Begroten en verantwoorden

De regels rond de wijze waarop gemeenten begroten en verantwoorden (de BBV) zijn niet geschikt om vastgoed mee in beeld te brengen. Vastgoed neemt een aanzienlijk deel van de gemeentelijke begroting in en toch is daar in de regelgeving geen specifieke aandacht voor. Dit terwijl bijna alle gemeenten hun vastgoed tegenwoordig centraal hebben belegd en deze taak serieus nemen.

Zicht creëren op vastgoed 

Er wordt gewerkt aan een notitie waarin het probleem wordt geduid en naar oplossingen wordt gezocht. Doel is meer transparantie, mogelijkheid gemeenten met elkaar te vergelijken en een bestendige lijn om ook over de jaren heen te kunnen monitoren.

 

Uiteindelijk zou het moeten leiden tot: 

 • Meer houvast creëren voor het noodzakelijk inzicht voor burgers en raadsleden en de gemeentelijke organisatie;
 • Een meer efficiënte en effectieve inzet van vastgoed en daarmee bijdragen aan de financiële positie van gemeenten;
 • Meer ruimte bieden voor toekomstige investeringen;
 • Duidelijkheid scheppen over de mogelijkheid om als vastgoedorganisatie de stap te maken van kosten- naar waardesturing. 

Hoe pakken we het aan

Een kernteam met mensen uit de praktijk maakt de notitie. Dat doen ze op basis van:

 • eigen ervaring
 • resultaten uit de landelijke Bouwstenen-enquête
 • verkenning onder raadsleden
 • gesprekken in de netwerken Gemeentelijke Vastgoedmanagement, Chefs Vastgoed en Financiële Experts
 • gesprekken met leden van de Commissie BBV en de Nederlandse Beroepsvereniging Accountants (NBA).
 • vergelijking en analyse van jaarrekeningen grote en kleine gemeenten
 • beschrijving goede voorbeelden

Wie schrijven mee?

 • Henk-Jan Bodewitz, Raadsgriffier gemeente Maastricht 
 • Thea Hoefnagel, Gemeentecontroller gemeente Groningen
 • Jan Kappers, Hoofd Vastgoed gemeente Utrecht
 • Jordy Daneel, Hoofd Vastgoed gemeente Deventer
 • Klaas Mast, Hoofd Vastgoed gemeente Delft
 • Paul Mooij, Financiële-expert Vastgoed gemeente Amsterdam 

Bijeenkomsten

 

 

Meedoen?

Dat kan!

 • Doe mee met de enquête
 • Geef je reactie op onderstaande reactieknop
 • Praat mee via een van de netwerken
 • Word partner van Bouwstenen