LinkedInYouTubeTwitter

Belangenorganisaties in het maatschappelijke veld

 

Gemeenten

 

Corporaties

  • Aedes, brancheorganisatie van woningcorporaties. Vrijwel alle woningcorporaties zijn hierbij aangesloten.

 

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

  • COA, het centraal orgaan voor opvang van asielzoekers.
  • Valente, specifiek voor maatschappelijke opvang (waaronder daklozen, drugs, alcohol) en vrouwenopvang.
  • LCGW, netwerkorganisatie van gemeenten op het gebied van welzijn. 
  • Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep), richt zich op de sectoren welzijn & maatschappelijke dienstverlening.
  • OTAV, het ondersteuningsteam asielzoekers en vergunninghouders.
  • Verdiwel, vereniging van directeuren van locale welzijnsorganisaties.

 

Kinderopvang

 

Primair onderwijs

 

Onderwijs algemeen

 
Kerken
 
Overig