aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

1506 Verduurzamen via EPA en gedeeld belang

Op donderdag 18 juni is de groep rond Verduurzamen Maatschappelijk Vastgoed bij elkaar in de Rooie Cent te Amersfoort. 

 

Samenwerking rond verduurzaming

Uit de samenwerking tussen RVO, VNG, BZK en Bouwstenen komt naar voren dat de werkgroep verduurzamen een mooie rol kan vervullen als klankbordgroep.

 

Duurzaamvastgoed

Op de vraag waar de deelnemers hun informatie vandaan halen worden vooral de website van RVO en Bouwstenen genoemd. Later worden daar per mail nog een aantal aan toegevoegd.

 

In Bouwstenen-verband wordt gewerkt aan een artikel over Esco's. Ervaring van deelnemers (o.a. Zwolle) wordt daar nog aan toegevoegd). Van Utrecht staat een notitie over ESCo's aan de raad op de site van Bouwstenen.

 

EPA-U

EPA-U is niet behandeld tijdens de bijeenkomst. Wel heeft iedereen na de bijeenkomst een reactie gegeven aan het concept van Leendert. Dank daarvoor. Zie hier het resultaat.

 

Breda besteedt niet uit maar huurt in. De inhuurkrachten zijn op de afdeling aanwezig waardoor er meer uitwisseling plaatsvindt en men ook de kwaliteit kan bewaken.

 

Split Incentive

Er wordt gebrainstormd waar de knelpunten liggen en wat de mogelijke oplossingen zijn. Zie hier de uitkomst.

 

Naar verluidt hebben de gemeenten Nijmegen en Enschede een en ander meer uitgewerkt. Voorgesteld wordt om hen te benaderen en uit te nodigen voor een presentatie hierover tijdens de bijeenkomst op 17 september.

 

Volgende bijeenkomst

De zomer(vakantie)periode staat voor de deur. We weten elkaar te vinden via Whats App, social media en de mail. Op donderdag 17 september komen we weer bij elkaar.

 

Meer informatie:

 

 

 

Snel naar

Partner worden?

Corona

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners