LinkedInYouTubeTwitter

1603 Topics in de Vastgoednota

Vrijdag 11 maart komt het netwerk Vastgoedprofessionals bij elkaar in Houten. Onderwerp van gesprek is de Nota Vastgoedbeleid. Vrijwel iedere gemeente heeft er één, al zal de naam nogal eens verschillen.

 

Vastgoedprofs om tafelDe topics van nu

Gemeenten die al geruime tijd bezig zijn met professionaliseren hebben het beleid vastgelegd en dat is prettig; het geeft de vastgoedafdeling richting en vergemakkelijkt discussies met andere afdelingen en externe partijen. De vorm waarin verschilt sterk: van vier A4-tjes tot een complete glossy.

 

In de afgelopen jaren waren dit de belangrijkste thema’s:

 • Helderheid verkrijgen op de verschillende rollen in de organisatie en de rol van vastgoed in het bijzonder.
 • Ontwikkelen en implementeren van systematiek voor kostprijsdekkende huren en markthuren.
 • Ontwikkelen en implementeren van een afwegingskader voor beslissingen over dispositie, herontwikkeling en leegstandsbeheer.
 • De verkoopopgave.

Voor de organisaties die de professionalisering later hebben ingezet zijn dit ook nu de thema’s. Er is geen vast ritme voor het uitbrengen van een herziene versie van de vastgoednota.

 

Updates

Er zijn gemeenten die een jaarlijkse update in de vorm van een meerjarenperspectief opstellen. Deze heeft vooral het karakter van een verantwoording, maar kan toch ook nieuwe beleidsvoornemens bevatten.

 

Vastgoed-management-2Nieuwe thema’s

Voor grote gemeenten worden als nieuwe thema’s genoemd:

 • Vernieuwend welzijn (meer sturen op samenwerking en betere benutting).
 • Zelfbeheer.
 • Integrale portefeuillesturing (ook met andere partners in de wijken).
 • Risicomanagement.
 • Duurzaamheid; is overal wel een thema, maar vaak ook versnipperd en weinig concreet.

 

Zelfde schuitje

Veel gemeenten varen in hetzelfde schuitje. Het uitwisselen van de ervaringen wordt als positief ervaren.

De volgende bijeenkomst zoomen we verder in op 'vernieuwend welzijn' en vindt plaats in Utrecht.  Datumprikker en programma volgt.

 

Voor vastgoedprofs van gemeenten die partner zijn bij Bouwstenen zijn wellicht ook de volgende onderwerpen/bijeenkomsten relevant:

 • 17 maart was er een bijeenkomst over spelregels vastgoedmanagament; grote opkomst en opbrengst. Zie hier de impressie
 • 22 april is er een bijeenkomst rond 10 jaar MFA's en IKC's: wat heeft het opgeleverd?
 • 9 mei is er een bijeenkomst over de informatievoorziening en risico-managment
 • En later nog dit jaar over spelregels bezien vanuit de gebruiker (datum volgt) én vanuit de financiële kant (22 juni)