LinkedInYouTubeTwitter

Financieel sturen van de gemeentelijke vastgoedafdeling

Op vrijdag 14 oktober kwamen de Vastgoedprofessionals bijeen bij de gemeente 's-Hertogenbosch om met elkaar te praten over de financiële sturing van het gemeentelijk vastgoed. Marion Bakker (teamleider Gebouwen van de gemeente 's-Hertogenbosch) leidde de ochtend in met een illustratie van enkele casussen waarbij de gehanteerde kostprijsdekkende huur ongewenste effecten met zich meebracht: te goedkope prijzen voor de locatie of te hoge prijzen voor de gebruiker (zie presentatie 1). Dit leidde bij Marion tot de vraag: wanneer is het verstandiger de kostprijsdekkende huur te hanteren en wanneer de markthuur?

 

 

Sidney Mac Gillavry (begeleider Vastgoedprofessionals) liet vervolgens zien hoe de keuze voor een huurprijssystematiek afhangt van het doel van de gemeente, de verschillende rollen/spelers in het speelveld (beslisser, huisvestingsvrager, vastgoedaanbieder en gebruikers) en welk gedrag je wilt stimuleren bij deze spelers.

 

 

Tot slot liet Henk Philippens (vastgoedeconoom/controller vastgoedbedrijf Almere) zien hoe de kaders vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de financiële spelregels beïnvloeden.

 

 

In het gesprek werd duidelijk dat het herkennen en benoemen van elkaars rol helpt bij het kiezen van een huurprijssystematiek. Ook werd duidelijk dat de regelgeving van de BBV financiële vastgoedsturing niet in de weg staat, maar ook niet stimuleert. Het 'voldoen aan de BBV' is weliswaar een vereiste stap, maar om financieel te sturen op het vastgoed moet de gemeente zichzelf een verder gelegen doel stellen.