LinkedInYouTubeTwitter

1211 Stand van zaken

Op 29 november 2013 kwam de groep bijeen in Lent om het Nijmeegse model te bespreken. Aanwezig waren: SRO, servicepunt Alkmaar, Zet, Accres, Nijmegen, Oss, Enschede, Doetinchem en Breda. 

Het Makelpunt Nijmegen is gestart vanuit het vastgoedbedrijf en wordt bemensd door verschillende personen uit verschillende afdelingen/teams – om taken te verdelen en om Makelpunt breed in de organisatie bekendheid te geven. Het makelpunt is inmiddels operationeel en ook online.

 

Het Makelpunt worstelt met  de volgende dilemma’s:Lokalemakelpunten

 • vraag naar ruimte ‘om niet’ vs. exploitatieresultaat van de voorziening
 • vraag naar ruimte voor commerciële activiteit/gebruiker

Eigen webtool

Makelpunt Nijmegen heeft deze eigen webtool ontwikkeld i.s.m. Gemeente-Aanbod.nl, gebruikmakend van een gezamenlijk ontwikkelde ‘PvE webtool’.

Een paar constateringen:

 • uitstraling lijkt op Funda.nl, herkenbaar en dus gebruiksvriendelijk
 • veel functionaliteiten uit PvE gerealiseerd
 • vooralsnog vanuit gemeentelijk perspectief (“gemeentelijk pand ja/nee”), maar met mogelijkheid om panden van andere eigenaren toe te voegen
 • vooralsnog geen mogelijkheid om direct contact op te nemen met beheerder of om rechtstreeks te reserveren – hiertoe word je gelinkt naar daartoe bestemde websites
 • aanbod handmatig in te voeren, eenvoudig mits aangeleverd vlg. format

 

Reactie’s van de aanwezigen

Over dilemma’s waar Nijmegen mee worstelt:

 • worden herkend, uit eigen ervaring en uit gesprekken eerdere bijeenkomsten
 • hangt samen met de vraag of je Makelpunt uitsluitend ziet als ‘matchmaker’ (samenbrengen vrager en aanbieder) of ook als verhuurder of zelfs exploitant
 • Utrecht is nu bezig die petten van elkaar te scheiden, waarna div. overwegingen aan aanbieder van ruimte kunnen worden gelaten (dus buiten Makelpunt)

 

Over de ontwikkelde webtool:

 • SRO heeft webtool, met daarin mogelijkheid om aanbod automatisch in te voeren en up-to-date te houden, zodat ook online reserveren mogelijk is/wordt
 • bij SRO kan vraag naar ruimte door ingelogde aanbieders worden ingezien

 

Status van andere Makelpunten

 • Oss: gemeente Oss, Brabant Wonen:
  Makelpunt per 1 okt. operationeel, o.l.v. Maurice Broekhoff.
  Matches maken nog lastig, tijd zit nu vooral in actief verzamelen van voldoende aanbod en maken van praktische afspraken met o.a. stichtingsbesturen van buurthuizen en MFA’s.
 • Amersfoort: gemeente Amersfoort, SRO:
  Binnenkort operationeel, eerst website 100% gereed en gevuld.
  Backoffice is ‘ingebouwd’ in website, in intranet-omgeving waar ook ruimte is voor div. bedrijfsmatige  informatie en mededelingen.
 • Enschede: gemeente Enschede, Domijn:
  Gemeente is bezig regionale samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Makelpunt lijkt een interessant ‘product’, mits rol beperkt blijft tot ‘matchen’.
 • gemeente Breda:
  Zit middenin reorganisatie, o.a. centraliseren vastgoed in Vastgoedbeheer (excl. strategisch vastgoed, valt onder Vg-ontwikkeling).
  Makelpunt is reeds opgericht, bemensd vanuit Vg-beheer en -ontwikkeling. Nu nog kleinschalig, doorontwikkeling als er weer rust in organisatie is.
 • Stichting Zet:
  Op 24 oktober vond informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen in Brabant plaats. Goed bezocht (vooral gemeenten), Zet bekijkt hoe nu verder.

 

Afgesproken is dat Bouwstenen bijeenkomst organiseert over beschikbare webtools. Deze bijeenkomst vindt plaats op 29 januari. Zie hier het programma.