LinkedInYouTubeTwitter

1301 Vergelijking websites

Op 29 januari 2013 kwam het netwerk Makelpunten in Amersfoort bij elkaar om de webtools die afgelopen jaar zijn ontwikkeld en beschikbaar gekomen, met elkaar te vergelijken. Daar bleek meteen de afhankelijkheid van de techniek. Er was geen internetverbinding. Na een flink oponthoud werd er in sneltreinvaart toch nog veel informatie en ervaring uitgewisseld.

 

Terugblik

Begin 2012 heeft het netwerk gezamenlijk een ‘programma van eisen’ ontwikkeld, met de intentie een gezamenlijke webapplicatie te (laten) ontwikkelen. Dat is lastig gebleken, o.a. door specifieke wensen en verschillende deadlines die voor de verschillende Makelpunten golden. Amersfoort, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht hebben zelf het initiatief genomen om een website te laten ontwikkelen, incl. onderliggende database en beheersysteem. Het is interessant om de overeenkomsten en verschillen te zien en de overwegingen die daaraan ten grondslag hebben gelegen.

 

Wat valt op?

In de verschillen tussen de webapplicaties zie je de reikwijdte van een Makelpunt en de verschillende doelstellingen terug: waar het ene Makelpunt primair dienstverlenend wil zijn in het accommoderen van maatschappelijke activiteiten, richt een ander Makelpunt zich vooral op het beter benutten van (vooral het eigen) vastgoed. Anders gezegd: ga je uit van de ‘vraag’ naar ruimten (Makelpunt wordt dan vaak vanuit gemeentelijke beleidsafdelingen geïnitieerd) of van het ‘aanbod’ (initiatief komt dan meestal van vastgoedeigenaar en/of -beheerder).

 

Daarmee hangt samen of je alleen je eigen vastgoed wilt presenteren, of alle beschikbare ruimte in jouw regio. Dit is een belangrijke overweging. In alle gevallen blijkt, dat het in de te maken keuzes cruciaal is om steeds onderscheid te maken tussen enerzijds de rol als (toekomstig) Makelpunt, met als doel samenbrengen vraag/aanbod – en anderzijds de rol als verhuurder.

 

Conclusie en afspraken

Het is goed om te zien waar we nu met makelpunten staan. Vorig jaar was er nog niets en nu zijn er meerder makelpunten actief en sites in de lucht. We willen dit samen verder uitbouwen en verfijnen. Om dit te realiseren hebben we het volgende afgesproken:

  • Bouwstenen maakt overzicht van makelpunten (op een kaartje)
  • De diverse makelpunten maken een link met het landelijk netwerk.
  • Digitale info rond makelpunten (folders, persberchten enz. graag naar Bouwstneen zodat die via de website kunnen worden ontsloten).
  • Bouwstenen gaat publicitiet zoeken in de landelijke media voor de succesen die nu zijn bereikt, met verwijzing naar lopende makelpunten.