LinkedInYouTubeTwitter

1303 De kunst van het matchen

Lokale-makelpunten

Matchen is niet het exclusieve domein van Makelpunten. Het gebeurt overal: in het vastgoed, de reisbranche, op de arbeidsmarkt en zelfs op liefdesgebied. De vraag is of wij hier iets van kunnen leren. Tijdens de bijeenkomst een deel van het netwerk Lokale Makelpunten vertelden makelaar Eric Jan Nienhuys en ondernemer Saskia van Dijk over hun vak als ‘matchmaker’.

 

Makelaar

Eric Jan is dagelijks bezig met het samenbrengen van woningzoekenden en huizen die te koop staat. De meerwaarde in zijn werk is het vertalen van de wensen en emoties van potentiële huizenkopers in harde zoekcriteria. Daarnaast begeleidt Eric Jan huizenverkopers om hun woning zo aantrekkelijk mogelijk in de markt te zetten.

 

Machpoint

Saskia van Dijk brengt bedrijven en maatschappelijke instellingen/projecten in Amersfoort met elkaar in contact. Daarnaast stimuleert Saskia onderwijsinstellingen om hun leerlingen Maatschappelijke Stages te laten uitvoeren. Haar projecten sluiten aan bij thema’s die bij de gemeente Amersfoort leven.

Saskia is benieuwd of het bedrijf waar zij werkzaam voor is, Matchpoint, een rol kan vervullen in het makelen van ruimte. De link met de gemeente Amersfoort en SRO werd ter plekke gelegd; wordt dus vervolgd! Ook elders in het land bestaan vergelijkbare netwerken. Ook wijst Saskia op de landelijke werkgroep voor intermediairs betrokken ondernemen van MVO NL, waarvan Matchpoint ook lid is.

 

 

Vraag en aanbod

Er zijn twee factoren voor een succesvol Makelpunt; voldoende aanbod envoldoende vraag (bekendheid van het Makelpunt).

Saskia van Dijk herkent deze succesfactoren, maar voegt eraan toe dat het belangrijk is om je toegevoegde waarde helder te beschrijven. Ook Eric Jan erkent dit. Wanneer dat duidelijk is zijn bedrijven/organisaties bereid een vergoeding te betalen.

Saskia en Eric Jan zorgen er op verschillende manieren voor dat zij genoeg vraag binnenkrijgen om voldoende aanbod te kunnen tonen. Beiden geven advies hoe de Makelpunten voor genoeg vraag en aanbod kunnen zorgen.

  • Volgens Eric Jan moet het netwerk van Lokale Makelpunten werken naar een eenduidig, landelijk online-podium. Daarnaast moet je als Makelpunt definiëren welke meerwaarde je wilt bieden (méér dan een etalagefunctie!) en wat dat vraagt aan PR en personele inzet.
  • Saskia vertelt dat Matchpoint vooral nieuwe vraag én aanbod krijgt via mond-op-mond reclame. Daarnaast heeft Matchpoint een Raad van Bestuur met daarin mensen, die ‘ambassadeur’ zijn binnen het Amersfoortse. Dat is een idee voor de Makelpunten.

 

Conclusies

Met elkaar constateerden we dat de tijdgeest zich leent voor een concept als Makelpunt. Waar de aandacht verschuift van het individuele naar het collectieve, ontstaat de wens om betekenisvol te zijn zonder een directe tegenprestatie te verwachten. Als netwerk kunnen we dit faciliteren door kennis en kunde te delen. Daarnaast blijft de ambitie van een landelijk netwerk overeind, net als die van een landelijke webportal. Zie hiervoor ook de afspraken als gemaakt op 29 januari.

 

Voorstel nieuwe opzet van het netwerk

Tijdens de bijeenkomst is voor het vervolg van het Netwerk Makelpunten de volgende driedeling gemaakt:

  1. introductiebijeenkomsten voor geïnteresseerden (de eerstvolgende is 25 april);
  2. een netwerk voor operationele Makelpunten (gericht op uitwisseling en doorontwikkeling);
  3. een werkgroep voor Makelpunten-in-oprichting (gericht op keuzes, beleidsvorming en het opzetten van Makelpunten).

Ingrid en Richard werken dit verder uit.