LinkedInYouTubeTwitter

1309 Meerwaarde door Samenwerking

ZakelijkverkeerOp 10 september 2013 komen de inmiddels ervaren makelaars van Lokale Makelpunten voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar. We worden hartelijk ontvangen in Eindhoven door Annemieke Verstraten van de Lumensgroep en maken kennis met Marissa van Rossum, de nieuwe trekker van de groep. Het wordt een bijeenkomst waarin open met elkaar wordt gesproken en men elkaar in de keuken laat kijken. Met frisse energie om elkaar vooruit te helpen (hebben we bij de redactie van Bouwstenen vernomen). 

 

Annemieke vertelt over het Makelpunt in Eindhoven aan de hand van een presentatie over de meerwaarde door samenwerking.

 

De inrichting van het Makelpunt

De Makelpunten zijn in eerste instantie ingericht om vanuit de eigen gemeenten het aanbod in beeld te brengen (intern instrument), maar de meeste aanwezigen hebben het Makelpunt vraag-gericht ingestoken. Het draait om het matchen van een vraag. Dat kan de burger zijn die ruimte zoekt, maar ook een aanbieder van specifieke ruimte die gebruikers zoekt.

Opvallend is dat de gemeenten het Makelpunt onder de eigen vleugels houden. Argumenten hiervoor zijn slagkracht en sturingsmogelijkheid bij de (beleids)doelstellingen van de gemeente.

 

Welke objecten?

Er ontstaat een interessante discussie over de vraag welke objecten je via het Makelpunt aanbiedt. Geef je toegang voor commerciële partijen? Conclusie is dat de keuze om dit wel of niet te doen maatwerk is. Hangt af van het integrale voorzieningenbeleid of de behoefte om het eigen vastgoed eerst te pluggen. Dit vraagstuk maakt ook dat er een politieke gevoeligheid is wat de ontsluiting van een breed aanbod aan accommodaties weer kan belemmeren.

 

Opvatting invulling rol Makelpunt

Bedoeling is dat een groot deel van de vragen via het digitale systeem van de Makelpunten beantwoord kan worden. Echter, het stimuleren en het warm matchen blijft mensen-werk. Ook zijn er rollen zoals buurtcoaches en sociale makelaars, die voor inhoudelijke invulling (en daarmee een betere bezetting) van het vastgoed kunnen zorgen. Kortom het Makelpunt wordt benut door interne en externe partijen. Er is een verschil in taakopvatting bij de verschillende Makelpunten. Faciliteert het Makelpunt het hele verhuurproces of blijft het bij het leggen van de verbinding en valt de facilitaire/administratieve kant daar niet onder?

 

Succesvol?

Wanneer is een Makelpunt succesvol? Een vraag die vanuit verschillende invalshoeken benaderd kan worden. Sociaal/maatschappelijk, politiek, financieel/economisch. We gaan dit thema de volgende bijeenkomst verder uitwerken met als resultaat een schema waarmee afwegingen en dilemma’s in beeld gebracht worden. In het verlengde hiervan: Hoe focus je een Makelpunt? Wat is de opgave? Wat doe je wel en wat niet?

 

Een ingewikkeld punt is dat niet altijd is na te gaan of een vraag via het Makelpunt leidt tot een geslaagde match. Dit ligt dan buiten het bereik van het online makelen. Een indruk hiervan wordt via indirecte informatie gezocht.  Ander opvallend punt is dat er binnen bepaalde gemeenten meerdere etalages zijn waar men vastgoed ontsluit. 

 

Een aantal systemen is uitgerust met zoekfuncties die vanuit verschillende reserveringssystemen integrale selecties kunnen maken.

Thema’s komende bijeenkomsten

  1. Wat is een succesvol makelpunt? 5 november van 12.00 – 15.00 uur te Oss
  2. Tools voor makelpunten. Hoe presenteer je de informatie? Februari 2014

 

Bijlage Size
130910 presentatie Lumensgroep.pdf (475.29 KB) 475.29 KB