LinkedInYouTubeTwitter

1311 Wat is een succesvol Makelpunt?

De werkgroep Makelpunten Operationeel is op dinsdag 5 november te gast bij de gemeente Oss, we worden ontvangen met een heerlijke lunch in Dorpshuis Onder d'n Plag in Demen.Foto 1

 

Deze impressie geeft een weergave van de discussiepunten. In de sessie van 5 februari 2014 vervolgen we deze discussie en staan we stil bij hoe we de benoemde succespunten meetbaar kunnen maken.


Makelpunt-Oss

Maurice Broekhoff neemt ons mee aan de hand van zijn presentatie.

Gemeente Oss kent een mooie voorzieningenkaart van de eigen accommodaties. Ook de accommodaties die niet in de portefeuille van de gemeente zitten, worden in beeld gebracht. Samen met wijk- en dorpsraden wordt het gesprek gevoerd. Dit vanuit het gezamenlijke probleem: overcapaciteit & kosten. Er is in beeld gebracht wat er met het vastgoed aan de hand is (jaarlijkse kosten, benodigde investering) en daarnaast liggen de demografische ontwikkelingen.

 

Merkbaar is de kanteling dat er minder gekeken wordt naar gebouwen, maar meer naar activiteiten en partijen. Huisvesting is een middel om iets anders te doen. De tendens is dat het maatschappelijke meer gaat combineren met het commerciële. Het is een lastig punt. Zo gaat dit effect hebben op de prijzen en ontstaan er enorme discussies. Wellicht moet alles wel vanuit een commerciële invalshoek benaderd worden. Dan kan er vervolgens gesubsidieerd worden op activiteiten of op de koffie voor ouderen.  Er ligt misschien een risico op uitprogrammering van de kwetsbare groepen. Daar zou de gemeente een stuk regie op moeten houden.

 

Het Makelpunt als term is lastig te vermarkten qua communicatie. Social media kunnen actief ingezet worden om het Makelpunt/de etalage onder de aandacht te brengen. Tijdens de volgende bijeenkomst op 5 februari 2014 nodigen we een spreker uit om ons te inspireren bij het inzetten van social media bij de Makelpunten.

 

Branding van Het Makelpunt-fenomeen ligt lastig. Omdat de Makelpunten onderling verschillen qua rolopvatting en taken. Mogelijk kan er wel een soort van generieke ‘sticker’ komen, waarmee de lokale Makelpunten zich kunnen positioneren als verbinder van vraag en antwoord.

 

Zichtbare ontwikkeling is dat gesubsidieerde instellingen minder bezetting binnen het eigen vastgoed zien en na het opzeggen van de eigen huurovereenkomst, nu meer richting de MFA trekken.


Wanneer is het Makelpunt succesvol?

  • Het Makelpunt is communicatief een succes als er sprake is van 100% bekendheid: naam, logo, tool, gezicht en functie. Deze bekendheid richt zich op de (potentiële) klant en aanbieder, het werkt vanuit het brede netwerk.
  • Het Makelpunt is binnen de interne organisatie succesvol als het geborgd is in het primaire proces en dat het ontzorgt. Even zo belangrijk voor dit succes is dat er binnen de organisatie een missionaris, trekker/boegbeeld van het Makelpunt is. Dit met als doel draagvlak te creëren op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
  • Sociaal/maatschappelijk  gezien is het Makelpunt een succes als er sociale samenhang ontstaat en initiatieven bevorderd worden. Samenwerking tussen mensen, groepen, verenigingen en de commerciële wereld ontstaat en groeit. 
  • Wanneer er gekeken wordt naar de financieel/economische invalshoek dan is het Makelpunt succesvol als het gebruikt kan worden als Vastgoed-sturingsinstrument en daarnaast benut wordt om de exploitatie van het vastgoed positief te beïnvloeden.
  • Op het politieke vlak werkt het Makelpunt optimaal als het een faciliterende rol heeft.  En het Makelpunt kan bijdragen aan een open discussie wanneer er sprake is van tegenstrijdige (politieke) belangen). Het Makelpunt is ook politiek succesvol wanneer er politiek draagvlak is (bijvoorbeeld in het collegeprogramma/beleid).

 

Welk thema heeft het meeste gewicht bij het bepalen van het succes van een Makelpunt?

 

 

 

Volgende bijeenkomst:

We hopen eenieder te ontmoeten bij de jaarlijkse najaarsbijeenkomst op 5 december 2013 in het Spant! te Bussum.

 

De eerste bijeenkomst van de werkgroep in 2014 vindt plaats op woensdag 5 februari bij de gemeente Arnhem van 13.00  - 16.00 uur. Thema’s van deze dag zijn de inzet van de social media en (overzichts)kaarten.

 

We danken Fons en Maurice voor hun gastvrije ontvangst deze middag.

 

Bijlage Size
1311 makelpunt Oss.pdf (982.19 KB) 982.19 KB