LinkedInYouTubeTwitter

1402 Vermarkten van het Makelpunt

Op woensdag 5 februari is de groep Makelpunten Operationeel te gast bij de gemeente Arnhem. De bijeenkomst van deze dag gaat over het vermarkten van het Makelpunt.

 

Vastgoedkaart gemeente Arnhem

Presentatie door Michel Willems, Suzanne de Swart, Mathilde van der Zel (GEO specialist) en Martin Timmermans.

 

Gemeente Arnhem heeft de data van haar interne beheersysteem gekoppeld aan haar Vastgoedkaart. Hiermee wordt niet alleen de leegstand in beeld gebracht, maar ook inzichtelijk wat er beschikbaar is en wordt.  Het systeem wordt (deels) gevoed vanuit Planon. In eerste opzet is dit systeem vanuit een interne behoefte ontwikkeld en bedoeld om gebruikt te worden door de verschillende afdelingen binnen de gemeenten. Er is ambitie om op termijn het systeem extern open te stellen. Op dit moment worden de (externe) gegevens vanuit de Makelaardij al ingevoerd en benut.  De Vastgoedkaart helpt op verschillende manieren om verbindingen te leggen. Het kan bijvoorbeeld straks ook gebruikt worden om strategisch overleg te voeren met alle vastgoedeigenaren. Het is ook interessant om de velden Zorg en Welzijn in beeld te brengen.

 

De ontwikkeling van de Vastgoedkaart is gefaseerd aangepakt, in kleine stapjes. Merkbaar is dat de interne organisatie zich langzaamaan bewust wordt van de toegevoegde waarde. En de motivatie krijgen om hun gegevens juist in het systeem te hebben. Nu is de ontwikkeling van Vastgoedkaart in de fase van maatwerk-applicatie (maatwerk in informatievoorziening). De huidige beschikbare informatie komt vanuit de Planon-database welke een keer per half jaar wordt geüpdate. Focus ligt op de aggregatie van de interne data. De koppeling met de etalage (het Makelpunt) volgt nog.

 

Axxerion is een ander vaak gebruikte database. Hierbij is het mogelijk dat externen zelf gegevens updaten en dit wordt dan iedere nacht weer bijgewerkt (in gebruik bij de Lumens Groep).

 

Vermarkten van het Makelpunt

Dorus en Mannes prikkelen het gezelschap met een aantal filmpjes naar aanleiding van onze vraag ‘Hoe kun je een makelpunt vermarkten?’ Zie hier hun globale presentatie.

 

Geef ruimte aan je doelgroep om zelf in te kunnen vullen (storytelling).

 

Maar de essentiële vraag is eigenlijk ‘Waarom een makelpunt’. Wat is de drive om bezig te zijn met het principe van Makelpunt? De volgende argumenten worden genoemd: Intensief ruimtegebruik en klant helpen om ruimte te vinden.  Dorus en Mannes geven aan een merkconcept te missen op makelpunten. Belangrijk is om activiteiten te laten zien. Als je kijkt naar ‘the why’ vraag vindt je daar ook de gemene deler in. En dan vind je deze ook landelijk. Wanneer je gevonden wil worden door middel van zoekwoorden, benoem dan vanuit het perspectief van de zoeker. Deze wil zelf bepalen waarop hij zoekt.

 

De groep komt tot de conclusie dat ‘the why’ niet scherp is. Besloten wordt hier een volgende sessie aan te wijden.

 

Zie hier een filmpje over de Golden Circle en hier de basic uitleg van wat een Makelpunt is.

 

Nog even terug naar ‘Wat is een succesvol Makelpunt?’

Afronding & aanscherping outcome eerdere discussie. De sheets worden verder aangevuld.

 

Makelpunten in Wording

Richard Koekoek doet een beroep op de deelnemers om collega’s warm te krijgen voor het oprichten van een Makelpunt.

 

Makelpunt Alkmaar

Valentijn Langelaan geeft aan dat het makelpunt Alkmaar wegbezuinigd is door de gemeente. Valentijn blijft participeren in de Werkgroep Makelpunten Operationeel.

 

Gemeente Oss

Maurice Broekhoff zal de evaluatie delen inzake Makelpunt Oss. Deze wordt aan de deelnemers gestuurd.

 

Volgende bijeenkomst

De volgende bijeenkomst is gepland op dinsdag 13 mei van 13.00 – 16.00 uur. We zijn deze keer te gast bij de gemeente Almere. Thema is: ‘The why’ van Makelpunten