LinkedInYouTubeTwitter

1405 Het waarom van een Makelpunt

De bijeenkomst van de Werkgroep Makelpunten Operationeel is deze keer bij de Stadsboerderij De Kemphaan in Almere. De deelnemers praten elkaar bij over ontwikkelingen die bij hen spelen.

 

Het ontstaan van Makelpunt Almere

De aanleiding voor het ontstaan van het makelpunt in Almere is het herbestemmen van vastgoed, zie hier hun presentatie. Daarbij de gedachten om ondernemers te faciliteren en werkgelegenheid in Almere te creëren. Makelpunt Almere positioneert zich ook op het ondernemersplein. En richt zich ook op bedrijfsruimte. Korte- en lange termijn verhuur, behoefte op m2. Het Makelpunt Almere makelt specifiek voor gebouwen die leeg staan die ontwikkelt zijn vanuit een maatschappelijke doelstelling. Het zijn gebouwen die in de eigen vastgoed portefeuille zitten.  

 

 

The Why van het makelpunt

Aafke Osse , van Maak Ruimte!  neemt ons aan de hand van ansichtkaarten mee om iedere deelnemer uit te nodigen aan te geven welke afbeelding voor hen een goed beeld geeft van het ‘waarom’ van het Makelpunt.

 

Rode draad in de bevindingen van de deelnemers:

 • Verbinden van mensen. Iedereen is welkom.
 • Wees creatief aan de rafelige randen.
 • Geef gebouwen betekenis, creëer maatschappelijk kapitaal.
 • Makelpunt is het vehikel van matches.
 • Match met passie,  maak onverwachte matches.
 • Vertel mooie verhalen van de matches.
 • Het Makelpunt is in het belang van de stad.

 

Conclusie over het waarom van het makelpunt

 • Het contact leggen tussen organisaties en groepen. Bemiddeling.
 • Creatieve matches maken. Dat is nodig om tot een Makelpunt te komen.
 • Creëren van energie, kansen. Inspireren, door het maken van de onverwachte match tussen mensen en ruimtes.
 • Voor iedereen een plek: klein, groot, veilig.
 • Iedereen een zo mooi mogelijk stulpje geven die hij zich eigen kan maken, waar dromen werkelijkheid worden.;
 • Neem de ruimte om op alle vragen in te spelen. ‘Speel met me’. Neem conceptueel de ruimte.
 • Loop je vast in je zoektocht naar ruimte: loop naar Makelpunt
 • Ik laat altijd een spoor van verbinding achter.
 • Gevoel van gehoord worden.
 • Ik laat altijd een spoor van verbinding achter.
 • Faciliteren van ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij.
 • De klant is in staat zelfstandig de weg te bewandelen. En voelt zich thuis.
 • Het resultaat zorgt dat gebouwen van betekenis zijn en bezet worden door creatieve concepten. Warme match maken.
 • Zoektocht naar onverwachte ruimte, verborgen schatten: 24/7

 

En hoe doe je dat dan?

 • Ga op weg. Je moet een keer uit de comfortzone komen.  
 • Koester maatschappelijk kapitaal, zorg dat het van betekenis is voor onze stad.
 • Wees creatief in het huisvesten.
 • Creatieve structuur aanbrengen en afstemmen.
 • Altijd vooruitgaan en achterom kijken
 • Met elkaar verbinden, multidisciplinair samenwerken.
 • Een loket voor de burger & wethouder. Wethouder in het gareel.
 • Kennisbank database, dossierhouder.
 • Zoveel mogelijk automatisch via zoekmachine.
 • Wees betrokken en betrouwbaar.
 • Op elke vraag inspelen.

 

Verbinding lokale/regionale makelpunten

Het Waarom van het Makelpunt helpt bij de interne en externe marketing. De externe marketing gaat over de simpele matches, maar ook over de complexe, creatieve matches. Er ligt een grote marketingkans in het vertellen van de verhalen, van de bijzondere matches die gemaakt kunnen worden. Daar ligt de energie.

 

De volgende keer

Woensdag 17 september van 13.00 – 16.00 uur is de volgende bijeenkomst. De gemeente Nijmegen is deze keer de gastheer/vrouw.

 

Op de agenda staan de volgende thema’s.

 • Het delen en optekenen van verhalen die gebruikt kunnen worden tbv het marketen van Het concept Marketing.
 • Het verkennen van andere mogelijke marketingtools (online, landelijke website) die de bekendheid van de makelpunten versterkt.  Of de verbinding onderling verstevigd. En de door deelnemers gewenste rol/verwachting van Bouwstenen hierbij verkennen.

 

Almere bedankt voor jullie gastvrijheid!

 

 

Bijlage Size
1405 Makelpunt Almere.pdf (1.13 MB) 1.13 MB