LinkedInYouTubeTwitter

1409 Marketing van het Makelpunt

Op woensdag 17 september is de Bouwstenen-groep Makelpunten te gast bij de gemeente Nijmegen. Hieronder een impressie van hetgeen besproken is en de gemaakt afspraken. 

 

Presentatie gebouw Streekweg

De doelstelling van het Makelpunt Nijmegen is bij hun maatschappelijk vastgoed een gezonde exploitatie te realiseren en leegstand te verminderen.  Op dit moment heeft de gemeente ongeveer 20 panden in bezit, voornamelijk schoolgebouwen.

De locatie van onze middag is een oud en leegstaand schoolgebouw met 10.000 vvo.

Het oude schoolgebouw is aangekocht tegen een hoge boekwaarde, wat een hoge exploitatielast per jaar met zich meebrengt. De Gemeente neemt standaard het vastgoed over van de schoolbesturen tegen de WOZ-waarde.

 

Ten aanzien van het huidige pand zijn er een aantal denkrichtingen te benoemen: sloop, verkoop, nieuwbouw, verhuur. Er wordt nu nagedacht over praktische beheerstechnische aspecten. Sportgerealiseerde organisaties melden zich nu al spontaan. Wonen in het pand is ook een mogelijkheid, er ligt een hostel-vraag. Tijdens een eerste gedachtenverkenning geeft de groep als aandachtspunt mee dat er goed gekeken kan worden welk effect een toekomstige functie van het gebouw heeft op het gebied en het effect op de exploitatie van de gebouwen in de buurt. Verder wordt aangegeven dat er ook breder dan alleen Nijmegen gekeken kan worden. Wellicht is het gebouw interessant vanuit een landelijk of regionaal perspectief. Bijvoorbeeld naar Stichting Tijdelijk Wonen Nederland. Of naar een opleidingsinstituut welke in meerdere plaatsen locaties hebben.

Ook op het moment dat het gebouw verkocht wordt, kan de gemeente daarin meesturen. Als suggestie wordt meegegeven het gebouw bestemmingsvrij te maken. En vooral ook aandacht te hebben om de buurt te betrekken bij de ideeënvorming.

 

Wet Markt en Overheid

In het kader van kennisdelen wordt het raadsvoorstel Wet Markt en Overheid van de gemeente Nijmegen gedeeld met de groep. Daarin staat opgenomen dat het Makelpunt niet als platform dient voor commerciële partijen. Er wordt daar een gevoeligheid benoemd ten opzichte van de commerciële makelaars. Vanuit Stadsmakelaar (Utrecht) wordt opgemerkt dat juist makelaars zich aanmelden voor het platform. De Stadsmakelaar verwijst ook door naar de commerciële makelaars. 

Vanuit het enkel-dienstenmodel ligt er zeker een interessant raadsvoorstel van Nijmegen.

 

Activiteitenmatch

In het kader van kennisdelen wordt opgemerkt door de Lumensgroep dat zij door ontwikkelen naar het matchen van activiteiten met het makelpunt. Dit trekt veel meer traffic naar makelpunten. De deelnemers geven aan hierover een volgende keer door te praten.

In het verlengde hiervan wordt doorgesproken over de Uitdaging, een landelijke organisatie die zich lokaal ingericht wordt en een mooie aanvulling vormt op het makelpunt. Doetinchem en Utrecht zijn hiermee in gesprek.

 

Benchmark

De Makelpunten zijn inmiddels al een tijd operationeel. Er is behoefte om te kijken hoe het gaat. Hoe efficiënt is het nu. Op de site van Bouwstenen staat nu al het een en ander. We kunnen kijken of dit geupdate kan worden. 

 

Delen van succesverhalen

In aanwezigheid van journalist Piet Scheerhoorn deelt iedere deelnemer een mooi succesverhaal. Afgesproken wordt dat Piet alle verhalen individueel optekent en afstemt met de deelnemers. Het streven is dat we op 4 december de definitieve verhalen kunnen gebruiken bij de promotie van makelpunten. Op 12 november (de eerstvolgende bijeenkomst) liggen de verhalen er.

 

Afspraken

  • Thema volgende bijeenkomst: van vastgoed- naar activiteitenmatch & benchmark
  • Locatie volgende bijeenkomst: Utrecht
  • Marissa maakt een eerste opzet voor een marketingcommunicatie-plannetje. Dit in samenwerking met Bas.
  • Marissa stemt met Bouwstenen af hoe we de informatietafel voor 4 december willen organiseren. We gaan werken met een bezettingsrooster waar de deelnemers zelf bij de tafel staan.
  • De folder van lokale makelpunten hoeft niet herdrukt te worden. Deze blijft op de site beschikbaar.

 

De bijeenkomst is goed beoordeeld door de deelnemers.

 

Foto impressie

Hierbij enkele foto's van de bijeenkomst.

 

 

 Volgende bijeenkomst op woensdag 12 november te Utrecht.