LinkedInYouTubeTwitter

1503 Benchmark en bestemmingsplannen

Op woensdag 25 maart 2015 komt de Bouwstenen-groep Makelpunten bij elkaar in het stadskantoor te Utrecht.

 

Het wordt een goede bijeenkomst, blijkt ook uit de peiling achteraf. We worden geweldige ontvangen door Utrecht, lunchen op een leuke locatie en hebben een goed gesprek met elkaar. Dat er wat meer tijd is genomen in het programma wordt positief ervaren.

 

Verhalen

Van de verhalen die 17 september 2014 zijn gedeeld heeft Piet Scheerhoorn aantekeningen gemaakt. Samen vormen ze een leuke inkijk in hoe een makelpunt werkt. We gaan de aantekeningen omzetten naar kleine berichtjes en die via Bouwstenen en lokale media verspreiden. Later kunnen ze worden gebundeld in een digitaal documentje. Piet Scheerhoorn neemt hierover contact op met betrokkenen. Later kunnen we de verhalen nog bundelen in een digi-document.

 

Opschalen

Om de makelpunten lokaal en landelijk meer profiel te geven zal Bouwstenen ze op een aparte kaart en site zichtbaar maken (referentie wijkonderneming.nl). Bouwstenen maakt een opzet. Bedoeling is dat op alle afzonderlijke websites naar deze site wordt verwezen en deze site ook landelijk te promoten (mensen van buiten de gemeenten de betreffende makelpunten kunnen vinden). De aparte site kan ook dienst doen om kennis te delen.

 

Embedded image permalinkBenchmark

Met elkaar wisselen we uit hoe en wat we meten, waarom en of we allemaal hetzelfde verstaan onder de voorzet die door Utrecht is gegeven. De bespreking van dit lijstje is op zich al heel informatief en geeft een beeld hoe verschillende makelpunten werken. Ingrid zal nav de bespreking een nieuw lijstje maken. We sturen deze rond en na reacties kunnen we die allemaal na de zomer invullen en bespreken.

 

Boek

Utrecht krijgt een boek als dank voor de ontvangst. Matthieu zal als hij het uit heeft dit rond laten gaan. En zo wordt het een über-boek.

 

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 6 oktober in de Rooie Cent te Amersfoort, werkplek van Bouwstenen maar ook te vinden op het makelpunt van Amersfoort.

 

En op woensdag 27 mei hebben we voor de liefhebber de boekbespreking ‘Leren van vastgoeddrama’s’.