LinkedInYouTubeTwitter

1510 Makelpunt Amersfoort in de praktijk

Woensdag 6 oktober is de groep Makelpunten te gast in Amersfoort, in doe-het-zelf-café de Rooie Cent, tevens thuisbasis van Bouwstenen.

 

Benchmark

De deelnemers hebben gezamenlijk verder gewerkt aan een modelbenchmark voor het Makelpunt. Doel hiervan is om benchmarkcijfers in beeld te brengen die samenhangen met een Makelpunt. De werkgroep constateert dat het werk 'in progress' is, maar dat de eerste onderlinge vergelijkingen al interessant zijn. Zo wordt er gekeken naar het type vastgoed dat op het makelpunt geplaatst wordt, het aantal fte’s, hoe het makelpunt ingebed is in het organogram, de opbouw van het makelpunt zelf (bijvoorbeeld wel of geen reserveringssysteem), etc. Wordt vervolgd!

 

Makelpunt Amersfoort

Fatima PieperOp het programma deze keer Makelpunt Amersfoort. SRO is hier de uitvoerder, in opdracht van de gemeente. Fatima Pieper, van SRO, presenteert het Makelpunt. De deelnemers wisselen van gedachten over onderwerpen als hoe je ervoor kunt zorgen dat aanbieders hun aanbod goed op de site zetten (kwaliteit van de foto’s, informatie en beschikbaarheid van de ruimtes) en welke rol je als Makelpunt inneemt ten aanzien van de plaatsingen.

 

Wederom blijkt het creëren van bekendheid van het Makelpunt een communicatieve uitdaging. Hoe krijg je bezoekers naar de site? Geconstateerd wordt dat het een groeimodel is van een aantal jaar.

 

Per januari stopt de gemeentelijke subsidie aan het Makelpunt Amersfoort. Een bezuinigingstaakstelling ligt hieraan ten grondslag. SRO oriënteert zich nu op de situatie en hoe zij hiermee om kan gaan, ook in het licht van een haalbaar verdienmodel.

 

Maatschappelijke oppasdienst in leegstaand vastgoed

SRO heeft een aantal panden in de verkoop. Om te voorkomen dat deze leegstaande panden gekraakt worden, kunnen maatschappelijke organisaties hier tijdelijk intrekken. Wanneer het pand verkocht wordt, moeten zij binnen 28 dagen weer vertrokken zijn. Het beheer van dergelijke panden gebeurt door een leegstandsbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de panden en de contracten met de tijdelijke huurders.

 

Toen SRO met dit concept startte, was het aantal maatschappelijke organisaties te overzien. Zij zien vooral voordeel in de lage huurprijs die zij betalen, wat vaak ook de realisatie van hun doelstellingen mogelijk maakt. Het concept van de maatschappelijke oppasdienst is zo succesvol, dat er op dit moment al een wachtlijst is.

 

Volgende bijeenkomst

We zien elkaar weer tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen op 3 december a.s. Net als vorig jaar zijn we daar als groep vertegenwoordigd op de Kennismarkt. Voor wie zich nog niet heeft aangemeld; graag even doen: achter deze link.

 

Jullie ontvangen een datumprikker voor 2016, wederom een dag in maart en oktober.

 

 

Najaarsbijeenkomst 2015