LinkedInYouTubeTwitter

1603 De Business van een makelpunt

Op woensdag 30 maart komt het netwerk Makelpunten bijeen op het Stadskantoor in Utrecht.

 

Makelpunt Utrecht

Karin van der Looy en Matthieu Schwitzner leiden de groep virtueel rond op de vernieuwde website van Makelpunt Utrecht. De vernieuwing zit 'm vooral in de verfijning van de zoekmachine. Vanuit het Makelpunt worden er weinig tot geen voorwaarden gesteld voor het aanbod van ruimtes. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de content over hun ruimte op de site. Commerciële partijen raken meer gewend aan de website en zoeken het Makelpunt steeds vaker op. De optimalisatie van de site ondersteunt de visie dat deze vraaggericht moet zijn; vanuit het klantperspectief. Verder geeft de site ook veel beleidsinformatie.

 

Canvas Businessmodel

Het Canvas Businessmodel kan ondersteunen bij het positioneringsvraagstuk van het Makelpunt in de organisatie. Makelpunt Utrecht heeft in eerdere sessies binnen de eigen organisatie het Canvasmodel uitgewerkt. Het is mogelijk om het positioneringsvraagstuk ook vanuit verschillende invalshoeken in te vullen, bijvoorbeeld vanuit het klantperspectief of vanuit commercieel perspectief.

 

Tijdens de sessie gaan de deelnemers aan de slag met de methodiek, om er eens aan te snuffelen; resultaten bijgevoegd. In kleine groepjes is nagedacht over:

 • de strategische partners van het makelpunt
 • de kernactiviteiten
 • waardepropositie
 • klantrelaties en klantsegmenten

 

Kennisuitwisseling leegstandsbeheer

's Middags sluit ook Ingrid aan en wisselen we van gedachten over leegstandsbeheer.

 • Sommige makelpunten worden actief bevraagd panden leeg te spelen.
 • Er zijn wisselende ervaringen met (de flexibiliteit van) leegstandsbeheerders. Snel kunnen schakelen en korte lijnen zijn belangrijk. Leegstandsbeheer wordt ook ingezet om risico’s te managen.
 • De gemeente Doetinchem heeft een beslisboom voor leegstand en herbestemming; deze beslisboom en het Makelpunt zijn instrumenten in het leegstandsbeleid (bijgevoegd). Ook heeft Doetinchem een kaart waarom de leegstand wordt getoond en de voortgangsrapportages worden weergegeven.
 • De gemeente Nijmegen heeft een notitie rond tijdelijk anders gebruiken en bestemmen (bijgevoegd).
 • De Makelpunten hebben meestal geen actieve rol bij de verkoop en transformatie van het vastgoed.

 

Makelpunten in NederlandOpschaling

Vervolgens praten we door over de opschaling van Makelpunten aan de hand van een notitie. De resultaten daarvan zijn verwerkt in een tweede versie (bijgevoegd). 

 

Hoe verder?

Na de zomer komen we weer samen, de datumprikker is inmiddels verstuurd. Suggesties voor de agenda zijn:

 • Kijken naar de achterkant van het Makelpunt en welke beleidsinformatie gegenereerd kan worden
 • Wat kan google-analytics betekenen in deze zoektocht?
 • Waar ligt de potentie van het koppelen van alle data zodat we een landelijk beeld krijgen?

 

Genoemde informatie

Bijgaand de links naar de genoemde informatie