LinkedInYouTubeTwitter

1609 Afwegingen rond leegstaand vastgoed

Op donderdag 15 september 2016 is het netwerk Makelpunten te gast in Doetinchem.

 

Kijkje in de keuken

Doetinchem is een krimpgemeente, waarbij leegstand hoog op de politieke agenda staat. Makelpunt Doetinchem is opgezet vanuit de intentie om slimme verbindingen te leggen, de bezetting van het maatschappelijk vastgoed te verbeteren en waar nodig een goede afweging te maken voor behoud of verkoop.

 

Het Makelpunt bevindt zich in een verbredingsfase. Daar waar het ontstaan is vanuit een behoefte van verbinden en vinden, gaat het nu ook over hoe het maatschappelijk vastgoed als strategisch instrument ingezet wordt ter ondersteuning van het maatschappelijke/sociale beleid. Veel beleidsinformatie wordt hier opgehaald en het vormt een bestuurlijk aanspreekpunt voor de wethouders.

 

Afwegingen bij leegstand

Rinald van der Wal van bbn adviseurs licht de in 2014 ontwikkelde routekaart ‘Leegstaand vastgoed, wat nu?’ toe. Deze vastgoed-georiënteerde methodiek prikkelt de deelnemers om te onderzoeken op welke wijze de markt en klantvragen ingebed kunnen worden in deze keuzematrix.

  • Hoe kun je de marktvragen van invloed laten zijn op de keuzes?
  • Hoe bed je deze strategische waarde in?

Conclusie is dat het betrekken van de lokale ruimtezoekers voor politiek draagvlak kan zorgen bij vaak impopulaire besluiten zoals verkoop of sloop.

 

Opgemerkt wordt dat de boekwaarde van een pand zwaar weegt binnen een gemeente. Zaak dus om het sociaal/maatschappelijk rendement goed in beeld te krijgen. Rinald geeft daarnaast aan dat het belangrijk is om vanuit strategisch vastgoedmanagement de informatie goed in beeld te brengen. Ook is de inrichting van de interne overlegstructuur belangrijk. Hoe integraler, hoe beter het werkt!

 

Voorbeeld in de praktijk

Tijd om de benen te strekken, we gaan samen op pad! In een leegstaand monumentaal pand, voorheen school, is de Mini Manna Markt gehuisvest. Dit kringloop/supermarkt-concept is ontstaan vanuit armoedeproblematiek. Tegen zeer lage prijzen worden hier voedsel, kleding en meubels verkocht. Een lokaal PvdA-raadslid heeft sinds kort de dagelijkse bedrijfsleiding op zich genomen. Daarnaast werken er mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers die een bijstandsuitkering krijgen. Voor de start is met omwonenden een bijeenkomst geweest en is actief ingestoken om de bezwaren die er waren, op te lossen.

 

Leegstandsbeleid Doetinchem

Terug op het mooie stadhuis van Doetinchem, duiken we in het thema Leegstand en hoe zij hier in Doetinchem mee omgaan. Voor de gemeente gaat het dan niet alleen om de aanpak van leegstand in hun eigen panden, maar kijken naar het geheel. Er is een uitgebreid systeem ontwikkeld om de leegstand in beeld te brengen, vervolgens is er in samenhang een gebiedsgewijze aanpak ontwikkeld. Meer informatie is te vinden in de presentatie van deze middag.

 

What's next?

Donderdag 1 december vindt de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen plaats. Tijdens een van de parallelsessies gaan we verder in op de opschaling van Makelpunten in Nederland. Aan het programma wordt hard gewerkt, aanmelden kan alvast.

 

Het netwerk Makelpunten komt in 2017 wederom twee keer bij elkaar om inspiratie op te doen en ervaringen te delen. Binnenkort ontvangen jullie hiervoor een datumprikker.  

 

De stakeholders met visie op leegstandMeer informatie

   

 

 

Bijlage Size
1509 presentatie leegstand bbn adviseurs.pdf (696.64 KB) 696.64 KB
1609 Makelpunt Doetinchem.pdf (2.08 MB) 2.08 MB