LinkedInYouTubeTwitter

1703 Tijdelijk anders gebruiken van ruimtes

Dinsdag 7 maart is het netwerk Makelpunten te gast in de nieuwe hotspot aan de Waal; de Honigfabriek in Nijmegen.

 

Positie van Makelpunt
Binnen de gemeentelijke wereld zijn veel organisatieontwikkelingen gaande. Dit is ook goed te merken aan het schuiven van de positie van het Makelpunt. De ene keer wordt het ondergebracht in een BV, bij een andere gemeente binnen de afdeling Vastgoed of het is gelijk gepositioneerd onder het bestuur. Het blijft zoeken naar de juiste plek en positionering en dan in het bijzonder hoe de juiste verbindingen binnen de gemeentelijke afdelingen te leggen.

 

Tijdelijk Anders Gebruiken (TAG)
Ingrid van de Vossenberg, van de gemeente Nijmegen, neemt ons aan de hand van o.a. de casuïstiek van het oude Honingcomplex mee in de werking van hun acht criteria voor TAG (Tijdelijk Anders Gebruiken). Het oude Honigcomplex is van een leegstaand fabrieksterrein omgetoverd in een bruisende hotspot in Nijmegen. Eén van de belangrijkste succesfactoren hiervoor is dat alle betrokken partijen in staat waren om, los van eigen belangen en rollen, 180 graden anders te gaan staan in het vraagstuk. En het grootste succes van deze plek is eigenlijk toch wel gecreëerd door de ondernemers zelf. Op de horizon staat dat deze locatie - zoals oorspronkelijk bedacht - herontwikkeld wordt voor de woningbouw. De gemeente is van mening dat de kracht van deze locatie zit in het tijdelijke.

 

Criteria voor TAG
Nijmegen hanteert de volgende acht criteria voor Tijdelijk Anders Gebruiken:

  1. Tijdelijke initiatieven vanuit de stad mogelijk maken voor maximaal tien jaar door flexibel om te gaan met tijd, functies, regelgeving en ruimte. Eindmoment wordt duidelijk afgesproken, regelmatig gecommuniceerd en gehandhaafd.
  2. Kansen bieden aan de stad (jonge ondernemers en nieuwe concepten) en creatief ondernemerschap naar de stad halen; dat is ook aantrekkelijkheid voor investeerders c.q. afnemers van woningen en vastgoed in de stad. Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor eigen verdienmodel en inhoud van activiteiten.
  3. De leefbaarheid in wijken, gebieden en gebouwen versterken en verbeteren in algemene zin, maar ook tijdens transformatie van gebieden en gebouwen.
  4. De stad, de inwoners en de leefomgeving centraal laten staan; burgerparticipatie, co-creatie en betrokkenheid worden gestimuleerd. Dit kan bijvoorbeeld door het faciliteren van creatief ondernemerschap, duurzaamheidsinitiatieven, speelmogelijkheden en urban farming.
  5. (Onbekende) gebieden bekend en gewild maken; dit heeft positieve invloed op de uitstraling van het gebied (plek maken). Dat kan door goed ondernemerschap. Voorbeelden zijn tijdelijke horeca, kunstcentra, evenementen & andere publiektrekkers. Hierdoor ontstaat geleidelijke waardecreatie, maatschappelijke acceptatie en langere termijn betrokkenheid bij gebiedsontwikkelingen.
  6. Gebouwen en gebieden beschikbaar houden voor toekomstige ontwikkelingen, dit kan door private en publieke overeenkomsten geregeld worden.
  7. Tijdelijke initiatieven als voorbeeld laten dienen voor andere initiatieven elders in de stad. Het gaat dus nooit alleen om het eigen belang, het maatschappelijk belang telt even zwaar.
  8. De veiligheid van de gebruikers, omwonenden en bezoekers van een TAG-initiatief voorop stellen.

 

Rondleiding Honig Complex
Tijdens de rondleiding raken we erg geïnspireerd door de mogelijkheden van deze locatie; een broednest van vernieuwende ondernemers, ambachten en unieke horecaconcepten.

 

Frank Faassen, vastgoedadviseur bij de gemeente Nijmegen en betrokken bij het Makelpunt, neemt ons mee door de kleine weggetjes en vertelt ons op enthousiaste wijze hoe de ruimtes continu in beweging zijn. Nieuwe ondernemers vinden hun plek of oude plekjes worden uitgebreid of anders ingericht. Een groot deel van de kleine ondernemers huren via de Smeltkroes. De gemeente heeft zo niet te maken met allerlei kleine partijen, maar met twee à drie grotere huurders. Van de 33.000 m2 is op dit moment 25.000 m2 verhuurd. De mogelijkheid voor de tijdelijke verhuur blijft tot 2021 bestaan. Daarna wordt de locatie zeer waarschijnlijk opnieuw herontwikkeld.

 

 


What's next?

De volgende bijeenkomst van het netwerk staat gepland op 21 september in 's Hertogenbosch. Onderwerpen op de agenda zijn: big data, smartcity, de reviewsystematiek 'RodeKersen' en functieprofielen. Datum mag vast in de agenda, voor de zomer ontvangen jullie het programma.

 

 

 

Meer informatie