aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

19 Onderwijs in de nieuwe context

Komende jaren valt er een flinke puzzel op te lossen rond onderwijshuisvesting. We hebben er meer dan genoeg van maar willen beter en anders. Hoe gaan we dat regelen?

 

Overmaat

Onderwijshuisvesting

In Nederland hebben we een kleine 30 miljoen m2 onderwijsvastgoed, terwijl het aantal kinderen sterk afneemt. In veel regio’s is de krimp groter dan we tien jaar geleden dachten op basis van woningbouwprognoses. Er komen steeds meer scholen leeg te staan. Leegstandsbeheerders varen er wel bij. Dat wat nog wordt gebruikt heeft niet altijd de gewenste kwaliteit. 

 

Behoefte aan nieuw en beter
Er is behoefte aan nieuw en beter (gerenoveerd) onderwijsvastgoed, dat voldoet aan de wensen en eisen van deze tijd. Denk aan het kwaliteitskader onderwijshuisvesting, onderwijs 2032, de vorming van kindcentra en het Energieakkoord. 

 

Suboptimale oplossing
Diverse organisaties en belangenverenigingen komen met (deel)oplossingen. Vaak vanuit een eigen (deel)belang en soms over het hoofd van de rechtstreeks betrokkenen; de (lokale) gemeenschap, de gemeenten en de scholen zelf. Daarin schuilt het risico van een suboptimale oplossing.   

 

Onderwijs in de nieuwe context
Om tot een goede -lokale- oplossing te komen zullen de betrokkenen ook zelf een visie moeten vormen over onderwijs in de nieuwe context en de consequenties van huisvesting daarbij. Reden waarom betrokkenen het op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2017 hebben gezet. Bouwstenen speelt daarin als sectorverbindend platform graag een rol en heeft in dit kader uiteenlopende activiteiten op stapel staan, alles in nauwe samenwerking met het werkveld zelf, partners van Bouwsenen, de PO-Raad, VO-raad, VNG, LVO en Ruimte-OK.

 

PO-Raad
VO-raad
VNG   LVO   Ruimte-OK

 

Activiteiten
Daarbij wordt met onafhankelijke informatie, vanuit verschillende gezichtspunten, toegewerkt naar een goed gesprek en praktische tools voor belangrijke beslissingen rond onderwijshuisvesting en de uitvoering van het vastgoedmanagement. Bedoeling is om de resultaten (ook) te presenteren tijdens de Najaarsbijeenkomst van Bouwstenen.

 

Lerende netwerken voor PO-bestuurders:

Ontwikkelgroepen voor PO-huisvestingsmedewerkers:

Professionele netwerken voor gemeenten, PO- en VO-scholen:

SchoolfacilitiesOverige activiteiten:

  • Anders contracteren tbv verduurzaming
  • Onderzoek studenten naar de volwassenheid van facility management in het onderwijs
  • Afstudeeronderzoek toegevoegde waarde facility management 

 

Nieuws en informatie

Nieuws en informatie wordt verspreid via de digitale nieuwsbrieven van:

  • Bouwstenen
  • Schoolfacilities

En via het vakblad Schoolfacilities:

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid de Moel (06-52310845)

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners