LinkedInYouTubeTwitter

1505 Ervaring met bottom-up ontwikkelingen

Op 21 mei 2015 praten we in klein clubverband met gemeenten over de ontwikkelingen rond voorzieningen en vastgoed en de omslag die velen maken van een meer top-down naar een bottom-up benadering.  De ene gemeente is hierin verder dan de andere, maar de vraagstukken zijn min of meer gelijk. Naast de mooie praktijkvoorbeelden komen ook de struikelblokken voorbij. Ondertussen worden informatie en tips uitgewisseld.

 

Wijze van sturing 

De bottum-up benadering blijkt voor de deelnemers vooral een uitdaging in verband met de financiële risico’s en de lange termijn belangen/doelen. Daarbij heeft de gemeente te maken met verschillende groeperingen die allemaal een belang hebben. Ook is er wantrouwen van de burger naar de gemeente.

 

Belangrijke vragen voor de deelnemers zijn:

  • Is er behoefte/lef om als gemeente het vastgoed los te laten, als onderdeel van de co-creatie?
  • Hoe kunnen bestuurders/raad de planning en het eindresultaat beter loslaten? 
  • Hoe worden burgers eigenaar?

 

Ervaring en voorwaarden voor succes 

Tijdens het gesprek zoomen we in op de voorwaarden voor succes. Kort samengevat:

  • Helderheid over de belangen en doelen en die steeds voor ogen houden.
  • Commitment over de bottom-up benadering en de aanpak bij alle betrokkenen. Dat is iets anders dan alles en iedereen betrekken. Te veel mensen betrekken maakt het ook complex.
  • Onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid. Dit moet groeien, ook intern, en een punt waar actief aan gewerkt kan worden, onder andere door de transparantie te verhogen. Het proces open en eerlijk op tafel leggen en open stellen voor alle niveaus.
  • Veilige omgeving; Hoe veiliger de omgeving, hoe meer mogelijkheden af te wijken van het bestaande pad. Investeren in de onderlinge relaties kan deze veiligheid vergroten.
  • Elkaar meenemen in het proces (ook bestuurders en de raad); veel informatie-uitwisseling, continue reflecteren en spiegelen. Alle verschillende perspectieven naast elkaar, verwerken en samen de verantwoordelijkheid voor resultaat nemen.
  • De tijd nemen die hiervoor nodig is. Vooral de aanloopperiode is belangrijk. Té hoge druk kan de co-creatie verstoren.
  • Ruimte voor anders. Elkaar niet vastprikken op een pad. Durf risico’s te nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een experiment, pilot of laboratorium.

 

In het gesprek dat daar op volgt gaat het vooral over empathie, zien wat er gebeurt en mensen beweegt, maar ook waar ze op vast lopen. En ook over de mogelijkheid dit weer in goede banen te leiden (eerst stapje terug om samen verder te kunnen). 

  

Hoe verder

Nog niet in alle aanwezige gemeenten zijn de voorwaarden voor succes aanwezig. We, en de betrokkenen weten wie we bedoelen, kunnen elkaar vooruit helpen door met mensen uit de ene gemeente op bezoek te gaan bij de andere gemeente of door de ervaring van de een bij de ander voor het voetlicht te brengen.

 

De waarde van de bijeenkomsten afgelopen tijd zelf zit hem vooral in de inspiratie. Wel jammer dat we een vaste groep in wisselende samenstelling hebben waardoor we elkaar minder leren kennen.  Afgesproken dat we deze lijn wel doorzetten en gaan proberen de groep wat groter en stabieler te maken.

 

Thema voor de volgende keer kunnen we weer ophangen aan de bottom-up benadering maar ook aan een ander, meer inhoudelijk, thema. Uiteindelijk klinkt die bottom-up benadering in alle onderwerpen door.

 

Volgende bijeenkomt en informatie over het netwerk

De volgende bijeenkomst is na de zomer. Nadere info volgt.

Meer informatie over het netwerk Gemeenten, voorzieningen en vastgoed.