LinkedInYouTubeTwitter

1406 Leren van commerciële partijen

Donderdag 26 juni komt de groep Gemeenten, Vastgoed en Voorzieningen bij elkaar in het Dutch Innovation Centre te Embedded image permalinkZoetermeer. Het is even zoeken met weinig mensen in zo'n groot gebouw.
 
 
Optimaal maatschappelijk vastgoedmanagement

Ivo van Straten, van ABN AMRO en Thijs Poelman van Real Effect nemen ons mee in hun presentatie waarin het belang van goed beheer naar voren komt. Zij gaan hierbij kort in op de theorie van het CREM model en schakelen daarna door hoe dat bij diverse partijen in de praktijk wordt ingezet. Ivo doet dit vanuit zijn dagelijkse praktijk als portefuillemanager real estate en Thijs brengt zijn expertise in vanuit zijn werkzaamheden bij meerdere overheidsinstellingen (zowel op rijks- als gemeenteniveau).

 

Om als ondernemer te functioneren op vastgoedbeheergebied is het noodzakelijk om intern de zaken op orde te hebben, pas dan kan de ‘blik’ naar buiten gericht worden. De basis op orde brengen doe je door: successen te vieren, verbazing te delen en verbeteringen door te voeren. Tip van Thijs voor het professionaliseren: stel samen met het bestuur “10 leefregels/hoofdregels vastgoed op en houdt elkaar daaraan”. Vraag- maar eis ook indien noodzakelijk- de positie die vastgoed nodig heeft om professioneel te beheren. 

 
Operationeel beheer van essentieel belang
 
Nu er een overmaat is aan ruimte (geen schaars goed) gaat het er om wie de gebruiker naar zich toe weet te trekken (de strijd om de gebruiker). Gebruikerstevredenheid is daarbij van essentieel belang. Voor gemeenten is van belang het voorkomen van leegstand, minder sores en risico.
Maar zeker ook bij (krimpende) scholen: wie trekt de leerling met een fris en goed (onderhouden) gebouw. Dat dit van belang is blijkt uit diverse onderzoeken in onder andere Amersfoort en Amsterdam.
 
Dan kan je volgens Barbara Böhne van FRIS “niet met je armen over je darmen zitten wachten op klachten”.
Dan moet je heel actief zorgen dat je het operationeel beheer op orde hebt. Barbara vertelt hoe beleggers ervoor zorgen dat het operationeel vastgoedbeheer goed gedaan wordt (minder risico op leegstand) en licht dit toe aan de hand van haar presentatie. En hoe de markt er uit ziet; partijen en hun focus.
Er ontstaat een boeiende discussie, waarvan later uitgebreid verslag is gedaan.
 
 
Volgende bijeenkomst
De volgende bijeenkomst van dit netwerk vindt plaats op donderdag 25 september met als thema 'Vastgoed & de drie decentralisaties in het sociale domein'.