LinkedInYouTubeTwitter

1403 Duurzaam onderhoud

Op dinsdag 25 maart 2014 worden we heel hartelijk én met gebak ontvangen in zwembad Dijnselburg te Zeist. Thema is duurzaam onderhoud; een goede bijeenkomst gezien de ervaringen.

 

Het DMJOP van Zeist

Hans de Groot en Lester Agten vertellen over de aanpak in Zeist. Zie hier de presentatie.

Het is een verhaal over informatie, kennis en ambitie. Veel proces en zoeken naar de beste oplossingen. De Leidraad voor Duurzaam Meerjaren Onderhoudsprogramma’s van de Rijksdienst was daarbij een goede kapstok.

 

Het zwembad

Vervolgens vertelt Ben Delsing over de maatregelen die in het zwembad zijn genomen; aanstekelijk, geen milieufreak, maar eenmaal begonnen steeds meer zin om het nog beter te doen. We kijken naar een trotse man met een trots verhaal.

 

Het samenspel

Aan de hand van de verhalen wordt heel duidelijk hoeveel meer er kan als het bestuur er voor gaat en de vastgoedeigenaar, gebruiker en ondersteuners/uitvoerders elkaar weten te vinden. Er zijn zaken gerealiseerd die je niet van achter het bureau had kunnen verzinnen.

 

Nodig voor de volgende stap

Na de pauze gaan we met elkaar aan de slag. Om de volgende stap te kunnen maken hebben we nodig;

 1. Meer kennis over aanbestedingsvormen (zonder veel belemmeringen). 1e Vraag; wie besteed aan? Durf, duidelijke ambitie en heldere regels zijn een must. En meetbare duurzaamheidscriteria. 2e Vraag; Besteed je aan op functionele prestaties of houd je je ook bezig met de hoe-vraag? Investering en exploitatie moeten dicht op elkaar zitten.
 2. Financiering: nodig is een betere wetgeving die het voor scholen mogelijk maakt te investeren en een beeld hoe e.e.a. te financieren in krimpsituaties en bij sterke fluctuaties.
 3. (Benchmark)gegevens over gebruik en prestaties maatregelen (LED-verlichting). Beschikbare gegevens beter gebruiken/koppelen. Bij extra aanleveren ook helder wat je terugkrijgt. Verzamelen met verstand (per m2 of m3), gegevens gebruiken die er al zijn en op de juiste manier koppelen.
 4. Betere afstemming tussen gemeenten en scholen en eventuele andere gebruikers. Einde aan wij-zij. Uitgaan van gedeelde belangenen win-win. En professionaliseren opdrachtgeverschap.
 5. Goed samenspel met gebruiker (ook bewustwording).
 6. Zicht op innovatie en trends.
 7. Kennisdeling.
 8. Renovatie/onderhoud.
 9. Continuïteit in de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

 

Hoe komen we verder?

Wat we nodig hebben is:

 1. Input in de vorm van kennis o.a. slimme meters, modellen, contract en financieringsvormen.
 2. Kennis en (grabbelton) ervaring delen via slim koppelen van bestanden, sociale media, bijeenkomsten (ook werkgroep overheveling). Ook kennisdeling met corporaties, zorg, experts, banken en pensioenen.
 3. Koplopersbenadering Breda, Utrecht (masterplan), Zoetermeer, Loppersum, Wilgenstam, Rotterdam. Daarbij positieve ervaring en leermomenten communiceren.

 

Tot slot

Bouwstenen komt met een voorstel voor vervolg. Ben komt nog op een electro-step binnensjeezen en Irma en Ingrid krijgen een boek. En dan mogen we eindelijk het dak op!