LinkedInYouTubeTwitter

1309 Trends en ontwikkelingen rondom voorzieningenplanning

Op donderdag 19 september zijn enkele deelnemers van het Netwerk Kleine Gemeenten bijeen in ‘de Meerpaa'l te Dronten. Onderwerp van deze bijeenkomst is ‘trends en ontwikkelingen rondom gemeentelijke voorzieningen’.

 

Trends en ontwikkelingen 

Cees Oosterwijk van BMC leidt de bijeenkomst in met een pleidooi over trends en ontwikkelingen. Wat Cees duidelijk maakt is dat de wensen en eisen van inwoners door de jaren heen veranderen en dat gemeenten hierop in kunnen spelen door het gemeentelijk vastgoed aan te passen op de inwoner anno nu.

 

Biddinghuizen

Na deze inspirerende presentatie vertelt de gemeente Biddinghuizen over de ontwikkeling van het Educatieve Centrum Biddinghuizen. Het unieke aan deze ontwikkeling is geweest dat het gehele traject is getrokken door de inwoners van de gemeente. De gemeente heeft hierbij alleen een faciliterende en regievoerende rol aangenomen. Het beheer en exploitatie is geheel zelfvoorzienend ingestoken. Zo wordt de bibliotheek gedraaid door basisschool kinderen en vrijwilligers en zitten verschillende kerken in één ruimte.

 

De Meerpaal 

Anke Weeda, directeur van de Meerpaal legt vervolgens een aantal casussen voor omtrent het beheer en exploitatie van de Meerpaal.

 meerpaal 2

Uit deze casussen komen op- en aanvullingen van de andere deelnemers. De uitkomsten van deze discussie worden door zowel de Meerpaal als de gemeente Dronten als zeer positief ervaren om mee te nemen in het huidige proces tussen deze twee partijen.

 

Gesprek tussen ondernemers en gemeenten

Waar iedereen het in ieder geval over eens is, is dat gemeenten en ondernemers met elkaar in gesprek moeten gaan. De gemeente zal zich flexibeler op moeten stellen om ruimte te bieden. We zijn immers een snel veranderende maatschappij. Wie kan nu voorspellen wat men over 10 jaar graag wil in het kader van bijvoorbeeld jeugd- of jongerenwerk? Zal de centrale ontmoetingsruimte nog belangrijk zijn, of zullen ontmoetingen in de toekomst steeds meer plaatsvinden in de wijk? We kunnen slechts afgaan op trends en de trends liegen er niet om. We worden ouder en ziekte’s komen ook steeds meer voor,  we eisen geluk op. Maar ook de verschillen tussen arm en rijk, jong en oud en gezinssamenstellingen worden groter, zullen veranderen, aldus Cees Oosterwijk.

 

Regie en faciliteren

‘Vooruitzien is regeren’. Met deze instelling zullen gemeenten ondernemers ruimte moeten bieden te ondernemen en zullen gemeenten zelf het maatschappelijk bezit moeten inzetten, zo flexibel mogelijk met een regie-voerend en faciliterend karakter. 

 

Programma 2014

Op korte termijn zal het programma voor 2014 bekend worden. 

In ieder geval hopen we eenieder te ontmoeten op de Najaarsbijeenkomst op 5 december 2013 te Bussum. 

 

Bijlage Size
1309 Even terug en dan weer vooruit.pdf (473.16 KB) 473.16 KB