LinkedInYouTubeTwitter

1508 Maatschappelijk vastgoed in tijden van transitie

In september 2015 hebben we Harry te Riele van Transitiefocus te gast. Haary legt de groep zijn gedachten over transities voor en de betekening daarvan voor voorzieningen en vastgoed.

Van de bijeenkomst wordt geen verslag gemaakt. Het resultaat is verwoord in de bijdrage van Harry over "Vastgoed in tijden van transitie" in de publicatie Maatschappelijk vastgoed van Waarde (Bouwstenen 2015, blz. 44), waar hier kortheidshalve naar wordt verwezen.