LinkedInYouTubeTwitter

1607 Ontmoeting in de buurt

Doe-het-zelf-café De Rooie Cent in Amersfoort, werkplek van BouwstenenOp  vrijdagmorgen 8 juli 2016 praten we met collega’s uit het gemeentelijk sociale domein over ontmoeting in de buurt, voorzieningen en vastgoed. We maken kennis met elkaar, thema’s die spelen en met (de werkplek en werkwijze van) Bouwstenen.

 

De sfeer zit er meteen goed in. We wisselen informatie uit, ventileren meningen en zetten vraagtekens achter zaken die eerder vanzelfsprekend leken. Iedereen neemt veel mee naar huis; inspiratie, haakjes om op voort te bouwen, voorbeelden en gelukkig ook nieuwe vrienden.

 

We hopen dat meer gemeenten mee gaan doen met deze uitwisseling, zodat we een hechte groep kunnen worden die ondersteund door Bouwstenen, elkaar vooruit kan helpen. De basis hiervoor is gelegd. 

 

Voorbeeld Utrecht spreekt aan

Ontmoeten en zelforganisaties zijn nauw verbonden. De benadering van Utrecht daarbij, wanneer wel en wanneer geen rol, leefstijlen, monitoren op noodzaak en toegevoegde maatschappelijke waarde via wijkmanagers, gesprekken en klanttevredenheidsonderzoeken, inzet op zelfbeheer en de flexibele vastgoedschil speekt erg aan. 

 

Opdrachtgeverschap vanuit sociaal domein

De bedrijfsmatige vastgoedbenadering wordt onderschreven, maar stelt ook hoge eisen aan het opdrachtgeverschap vanuit het sociaal domein (vanuit duidelijke rollen en kaders) en aan  transparantie en vertrouwen. Vastgoedbedrijven hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Aan de (opdrachtgevers) kant vanuit het sociale domein valt nog één en ander te verbeteren. Vandaar dit netwerk. We kunnen elkaar ook op dit punt wijzer maken. 

  

Maatschappelijk rendement

Zonder gefundeerd vertrouwen kan je geen maatwerk leveren en maatwerk is nodig om publieke middelen effectief en efficient in te zetten. Mensen, buurten en wijken zijn verschillend en juist door ze verschillend te banderen kan je het verschil maken. Het zoeken naar scherpte, hoe kan het beter, is een continue proces.

 

Ontmoeten en horeca gaan goed samen, maar buurthuizen en horeca zijn ingewikkeld. Een top-down benadering (geen markt, wel beleidsdoelen), regelgeving en maatschappelijke normen maken het ingewikkeld. Er wordt in de gemeenten verschillend omgegaan met horeca en zelfbeheer (wel of niet inzicht in de bar-omzet).

 

 

Andere culturen

Op het eind gaat het gesprek vooral over het overbruggen van cultuurverschillen. Chris (Arnhem) heeft onderzoek gedaan naar de tweede generatie migranten; een economisch verhaal over (geen) werk, armoede en de vraag hoe dit te vertalen naar voorzieningen.  In Woerden heeft een groep hoogopgeleide Marokanen onderzoek gedaan, waar veel over te zeggen valt, maar dat door de plaatselijke politiek breed wordt omarmt.

 

Onderwerpen voor vervolg:

  • Indicatoren en meetmethoden voor maatschappelijke waarden
  • De vertaling van de drie decentralisaties naar voorzieningen en vastgoed
  • De vertaling van participatie en het overbruggen van cultuurverschillen naar het voorzieningenbeleid

De gemeente Delft moest helaas afzeggen. Ze doen onderzoek naar de vraag naar een basis voorzieningenstructuur; wat is dat? Wellicht ook een mooi onderwerp voor vervolg.

 

Meer info over zaken die besproken zijn:

 

We zijn benieuwd naar de informatie van:

  • Chris (Arnhem) over zijn onderzoek tweede generatie migranten en zijn uitgewerkte case over verkoop maatschappelijk vastgoed aan maatschappelijke inititatieven via erfpachtconstructie
  • Reinier (Woerden) over het onderzoek van hoogopgeleidde marokanen.   

Info kan naar nieuws@bouwstenen.nl  

 

Meedoen

En we horen graag natuurlijk van mensen die voor het eerst waren of ze mee gaan doen met het netwerk gemeenten, voorzieningen en vastgoed.  

.