LinkedInYouTubeTwitter

2106 Vertaling sociale agenda

Op 24 juni 2021 praat het netwerk Beleid & Vastgoed over accommodaties in buurten en wijken en de sociale doelen die we daarmee hebben. Dan kan je denken aan gezondheid, onderwijs en het aanbieden van ruimte aan bijzondere doelgroepen voor ouderen.

 

Inclusiviteit is ook een thema. Joyce van der Klauw van de VNG is er bij en vertelt over de lokale inclusieagenda met als werktitel ‘Iedereen doet mee’. Diverse andere organisaties zijn met het thema bezig. Ingrid laat wat plaatjes zien.

Sociaal beleid gemeente Oss

Annemieke Verstraten en Christel Hoogland vertellen over de wijze waarop zij hier in Oss mee omgaan: 

  • In het  verleden was het buurthuis-beleid vooral gericht op een sluitende exploitatie, wat moeizaam ging. De gemeente was uiteindelijk 100% achtervang als het mis ging. Daar wilde de gemeente vanaf.
  • Daarbij wilde de gemeente inspelen op veranderingen in de samenleving (meer diversiteit, vergrijzing, langer thuis wonen en  krimp) en veranderd beleid, waaronder meer groen en verduurzaming.
  • De gemeente had behoefte aan een nieuwe visie om de sociale veerkracht in de kernen en de steden te vergroten. Wat in de aanpak opvalt is de lerende verfrissende aanpak waarbij veel aandacht is voor anders organiseren en het veranderproces om te komen tot voorzieningen met een grotere betrokkenheid. Zowel van bewoners als professionals maar ook met bewoners en professionals. En bij de beoordeling van het maatschappelijk rendement wordt niet alleen gekeken naar de waardering van de accommodaties door bestaande bezoekers. 
  • Mooi is ook de proeftuin in Ruwaard waar professionals met hun cliënten meedraaien in het beheer van het buurthuis en gewerkt wordt aan de hand van substitutie financiering waar niet de instelling, maar de mensen in de kernen centraal staan. Op dit gebied valt er ook nog veel te leren en te ontwikkelen.

Er zijn ook nog dilemma’s waar de gemeente mee zit en heeft nog veel uit te dokteren. Maar de bewoners, zorg en welzijnsorganisaties denken en doen mee, dus dan komt het vast goed.

 

Hoe dan ook voldoende inspiratie en contacten om op door te bouwen, ook voor het ontwikkelproject van (sociaal) beleid naar ruimte. Dus wordt vervolgd.

 

 

What's next?

Ken je ook goede voorbeelden? Dan horen we het graag.

 

Binnenkort plannen we de bijeenkomst voor na de zomer. Het ziet er naar uit dat we dan weer op locatie bij elkaar kunnen komen! Houd hiervoor je mail in de gaten.

 

Meer informatie