LinkedInYouTubeTwitter

Benchmarks en andere vergelijkingsinstrumenten

Op deze pagina een overzicht van benchmarks en andere vergelijkingsinstrumenten die betrekking hebben op het management en de exploitatie van maatschappelijk vastgoed, of daarmee relaties hebben.

 

Informatiesystemen kunnen het proces van benchmarking sterk vereenvoudigen als de daarvoor benodigde gegevens automatisch uit het systeem opgehaald kunnen worden. Voorwaarde is dat de betreffende gegevens in het informatiesysteem en in de benchmark op dezelfde manier gedefinieerd zijn.

 

In het werkveld van vastgoed- en facility-management zijn er uiteenlopende benchmarks opgezet. Hieronder een lijstje met de meest relevante datasets voor overheden en maatschappelijke organisaties.