LinkedInYouTubeTwitter

Onderwijs en Zorg

 

Scholen op de kaart

Scholenopdekaart.nl  is een website van basisscholen en middelbare scholen waar zij zich op uniforme wijze presenteren aan de samenleving. De gepresenteerde informatie, waaronder​ ​cito-scores en andere ​beoordelingen, kan onder meer gebruikt worden voor de dialoog met de omgeving en als ondersteuning bij schoolkeuze. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf.

Onderhoudslasten in het primair onderwijs

Benchmarkonderzoek van kenniscentrum ICS Adviseurs onder 215 basischolen. September 2014. Inzicht in de impact van de overheveling van het buitenonderhoud. Meer informatie op de website 'Schoolgebouwenonderhoud '

 

HEVO-benchmark scholen

Benchmark exploitatie scholen; een benchmarkonderzoek naar de exploitatie van scholen in het Primair en Voortgezet Onderwijs, uitgevoerd in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011. In 2012 is HEVO gestopt met deze benchmark. Voor scholen en gemeenten zijn resultaten gratis te bestellen . Zie hier de benchmarks:

 

NFC Index voor kantoren en onderwijs

NFC Index publiceert jaarlijks kengetallen van facilitaire kosten en serviceniveaus voor de sectoren kantoren en onderwijs (per werkplek, m2 vvo en fte). Dit gebeurt met behulp van standaarden (NEN 2748 en NEN-EN 15221- 4 en -7), deze zijn door NFC Index in overleg met gecertificeerde adviseurs toepasbaar gemaakt voor gebruik in Nederland. Index is gebaseerd op ruim 3 miljoen m2 huisvesting. Bekijk hier de resultaten van Kantoren 2014 .

 

Barometer Zorgvastgoed

De Barometer Zorgvastgoed is een evenknie van de Barometer Maatschappelijk Vastgoed. Dit onderzoek onder zorginstellingen wordt sinds 2015 uitgevoerd door het lectoraat Zorgvastgoed van de Hanzehogeschool te Groningen.

 

Benchmark facilitaire kosten gemeenten door Colliers

Aan deze benchmark doen 9 grote gemeenten mee. Colliers is de organisator van het jaarlijkse facility management event Benchmark XL. Lees hier het rapport van september 2020.

 

Huisvestings- en facilitaire kengetallen voor administratieve organisaties en gezondszorg van Twynstra Gudde

Overzichtelijke 'agendakaart' met kengetallen voor kantoren en ziekenhuizen 2014 met betrekking tot investeringskosten van casco, inbouw en parkeren en de facilitaire kosten van huisvesting en organisatiegebonden kosten (gratis te bestellen).

 

De Aedes-Benchmark
Benchmark voor performance van woningcorporaties sinds 2014, met grote impact. In 2016 deden 88% van alle woningcorporaties mee, samen verantwoordelijk voor 97,5% van alle corporatiewoningen. De Benchmark is niet alleen bedrijfskundig en financieel georiënteerd, maar neemt ook aspecten van de maatschappelijke performance mee. In 2016 bestond benchmark uit de onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering, duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid. De benchmark kan geraadpleegd worden tot op het niveau van alle individuele deelnemers.