aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Gemeentelijk Vastgoed

Benchmark Gemeentelijk Vastgoed

 

Als opvolger van de IPD-Benchmark gemeentelijk vastgoed hebben TIAS en Republiq in 2016 een benchmark in de markt gezet. Deze benchmark is vooral bedoeld als tool voor vastgoedsturing. Gemeenten kunnen hun vastgoedprestaties vergelijken op de thema’s beschikbaarheid, beleid, vastgoedwaarde en vastgoedexploitatie.

Volwassenheidsmodel voor gemeentelijk vastgoedbeheer

 

Benchmark van Twynstra Gudde gericht op de volwassenheid van de gemeentelijke vastgoedorganisatie of vastgoedbedrijf. Bevat een Formatie benchmark, die formatie koppelt aan hoofdprocessen en vastgoedportefeuille. Ga hier naar Volwassenheidsmodel voor gemeentelijk vastgoedbeheer (Twynstra Gudde, september 2014)

Landelijk Onderzoek VastGoedManagement (LOVGM) 

 

Dit tweejaarlijkse landelijk onderzoek naar vastgoedmanagement onder Nederlandse gemeenten wordt sinds 2010 georganiseerd door het Instituut voor VastGoedManagement. De focus van het onderzoek ligt op professionaliteit van het gemeentelijk vastgoedmanagement. Het onderzoek is gebaseerd op schriftelijke enquetes onder betrokken medewerkers.

  • In 2016 deden 100 gemeenten mee. Zie hier de resultaten.
  • In 2014 deden 129 gemeenten mee. Hier te bestellen  (€ 50,-).

Barometer Maatschappelijk Vastgoed

 

Jaarlijks landelijk onderzoek naar het functioneren van en opvattingen over het vastgoedmanagement onder Nederlandse gemeenten. Dit onderzoek wordt sinds 2008 uitgevoerd door het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed van de Hanzehogeschool te Groningen. In 2016 deden 167 gemeenten aan de Barometer mee. Het is traditie geworden om aan de onderzoeksresultaten een grote diversiteit aan artikelen toe te voegen.

VGM Vastgoed Benchmark

 

Deze benchmark is in 2014 gestart en is een vervolg op de IPD Benchmark Vastgoedmanagement die vanaf 2007 heeft gedraaid. De benchmark is gericht op het vergelijken van prestaties van vastgoedbeheerders. Twaalf grote (commerciële) beheerders doen er aan mee. Deze benchmark wordt inhoudelijk ondersteund door TIAS, school for business. Lees hier meer.  

IPD Benchmark Gemeentelijk Vastgoed

 

Deze benchmark, die sinds 2006 jaarlijks wordt georgansieerd, heeft tot doel om inzicht te verkrijgen in de opbouw en de performace van gemeentelijke portefeuille. Deelnemers aan de benchmark kunnen hun eigen portefeuille vergelijken met die van andere gemeenten. De benchmark geeft inzicht in de opbouw en samenstelling van de portefeuille en geeft inzicht in kosten en opbrengsten. De organisator van de benchmark, de IPD, heeft besloten te stoppen vanwege teruglopende deelname (veertien gemeenten in 2015).


Benchmark facilitaire kosten en trends Gemeenten door Fier FM

 

Het onderzoek is een objectieve meting naar facilitaire kosten, parameters en trends naar kantoorgebouwen van gemeenten. Het gaat om de kosten van huisvesting, diensten, ICT en management. In 2014 werd het onderzoek voor de zeventiende keer uitgevoerd. Ruim 60 gemeenten zijn bij het onderzoek aangesloten. Lees hier meer.

Benchmark facilitaire kosten gemeenten door Colliers

 

Aan deze benchmark doen 9 grote gemeenten mee. Colliers is de organisator van het jaarlijkse facility management event Benchmark XL. Meer info volgt.

Voorzieningenscan

 

Voorzieningenscan van Thorbecke is gebaseerd op vergelijking van de maatschappelijk vastgoedportefeuille van 65 gemeenten. Per vastgoedcategorie (onderwijs, overdekte sporthallen, cultuur e.d.) is vastgesteld hoeveel m2 een ingeschrevene van een gemeente tot zijn beschikking heeft, ook 'private' voorzieningen zijn meegenomen. Hier meer informatie

Snel naar

Partner worden?

Corona

Button enquete

Button maatschappelijk vastgoeddag

Enquête

Verduurzaming van vastgoed tijdens de coronacrisis...

Partners