aanmelden nieuwsbrief

Mfakaart button

Zoeken

Energie

 

Energiebenchmark gemeentelijk vastgoed van bbn adviseurs en RVO
Benchmark is opgezet om gemeenten te ondersteunen. Zij kunnen met de Energiebenchmark inzicht krijgen in energieverbruik en besparingskansen, hun duurzaamheidsbeleid toetsen en verantwoorden, strategisch sturen op duurzaamheid, gebouwen vergelijken met andere gebouwen of met andere gemeenten, en leren van elkaar. Voor meer informatie zie infographic.

 

Benchmark Duurzaamheid van DGBC en bbn adviseurs

Benchmark van energiebesparing en duurzaamheid. In deze benchmark worden gegevens over onder andere energielabel, (feitelijk) energieverbruik en andere duurzaamheidsaspecten (CO₂ uitstoot, waterverbruik) met elkaar in verband gebracht. Er is een koppeling met Vastgoedmaps. Voor participanten die gegevens aanleveren zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van de benchmark.

 

Milieubarometer door Stimular

Milieubarometer; bedrijven en organisaties uit allerlei sectoren kunnen hiermee hun milieuprestatie, CO2-footprint en bijbehorende kosten in beeld brengen.
Tevens geeft Stimular vergelijkingsgetallen van een aantal soorten vastgoed: museatheaterszwembadenGGZ-instellingenkinderdagverblijvenziekenhuizen en verpleeghuizen

 

Zie Duurzaam en fris - Praktijkvoorbeelden voor meer vergelijkingen.

Snel naar

Partner worden?

Corona

Over welke techniek zou je meer willen weten?